Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

13 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Qaasuitsup Kredsrets dom stadfæstet med ændring - K 236/22

En 22 årig mand fik ved Qaasuitsoq Kredsret tildelt en advarsel for at have haft samleje 2-3 gange med en pige, født 15. marts 2005, når tiltalte kendte pigens alder eller i så henseende har handlet uagtsomt.

13 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om vilkår under en vikaransættelse kunne ikke ankes til Højesteret

13 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Inddrivelse af fordring via Gældsstyrelsen

Tandskadeankenævnets krav på sagsomkostninger skulle inddrives af Gældsstyrelsen

10 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Qaasuitsup Kredsrets dom stadfæstet - K 235/22

En 38 årig mand er ved Qaasuitsoq Kredsret idømt betinget anbringelse i anstalt i 30 dage for at have ført sine fingre op i vaginaen på en pige, der lå og sov og derfor var ude af stand til at modsætte sig handlingen samtidig med at tiltalte manipulerede sit erigerede lem.

10 feb 2023

Domsresume

Københavns Byret

Dom i sag om ulovlig udøvelse af virksomhed

Københavns Byret har afsagt dom i en sag, hvor en erhvervsmand, der var tiltalt for vedblivende at have udøvet virksomhed, selv om han var frakendt retten til indtil videre at være stifter af, direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, blev frifundet.

10 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Tiltaltes forsinkelse førte til afvisning af anke

Afvisning af tiltaltes bevisanke, da tiltalte ankom ca. 15 minutter for sent til hovedforhandlingen

10 feb 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Produktefterligning af stol

VENTUS-DANMARK ApS mod HUNDEVAD & CO. ApS, BS-19954/2022-SHR

09 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Qaasuitsoq Kredsrets dom stadfæstet med ændring - K 284/22

En 19 årig mand blev idømt til samfundstjeneste i 180 timer og skal betale 100.000 kr. i tortgodtgørelse, for at have haft samleje og andet seksuelt forhold end samleje med sin kusine, født den 23. august 2010, idet han indførte sit lem i pigens anus, ligesom han indførte en finger i hendes vagina.

09 feb 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Nægtelse midlertidige forbud

EtOH Spirits ApS mod Nordic Ethanol ApS, BS-37697/2022-SHR

08 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Frakendelse af dansk indfødsret erhvervet ved svig

T blev frakendt dansk indfødsret erhvervet ved svig og straffet for dokumentfalsk og ophold i Danmark uden fornøden tilladelse

08 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Eneanpartshaver beskattet af hævninger på mellemregningskonto

Eneanpartshaver skulle beskattes af hævninger (lån) på mellemregningskonto

08 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Inddrivelse af fordring via Gældsstyrelsen

Ankenævn for bilers krav på sagsomkostningsbeløb (gebyr) skulle inddrives af Gældsstyrelsen