Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

24 nov 2023

Domsresume

Retten i Herning

Forvaring og udvisning for voldtægt

Forvaring og udvisning for voldtægt, anden alvorlig seksualforbrydelse, mishandling, grov vold, tvang, trusler og langvarig frihedsberøvelse samt vanvidskørsel.

23 nov 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Overhaling og manglende agtpågivenhed - K 229/23

En 33 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt en bøde på 2.000 kr. og skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 6 måneder fra dommens dato. Han havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og udvist manglende agtpågivenhed.

23 nov 2023

Domsresume

Vestre Landsret

16 års fængsel til SOSU-hjælper for bl.a. forsøg på manddrab på plejehjem

V.L. S-463-23

22 nov 2023

Domsresume

Retten i Viborg

Forvaring for flere voldtægter og andre seksuelle krænkelser

En 34-årig mand fra Viborg er ved en domsmandsret dømt til forvaring for tre voldtægter samt fire tilfælde af andet seksuelt forhold end samleje, alt begået overfor fire mindreårige piger. De fleste af forholdene blev begået i årene 2005-2008, mens en af voldtægterne blev begået i 2022.

21 nov 2023

Domsresume

Retten i Holstebro

Tre mænd idømt fængsel i 12 år, 7 år og 2 år og 3 måneder i nævningesag

Tre mænd blev dømt for handel med pistoler og narkotika. To af dem blev udvist fra Danmark med indrejseforbud for bestandigt. Politiagenter blev anvendt under efter-forskningen.

21 nov 2023

Domsresume

Højesteret

Forsvarer kunne ikke møde ved anden advokat

Ikke tilladelse til, at forsvarer for en sigtet kunne møde ved en anden advokat under hovedforhandlingen mod to tiltalte i samme sagskompleks

21 nov 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Aftaleophævelse var berettiget

INNOV SECURITE mod PROTECT A/S, BS-6584/2022-SHR

21 nov 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Om forældelse

Lloyds Insurance Company S.A. m.fl. mod MAN Energy Solutions, Filial af MAN Energy Solutions SE, Tyskland m.fl., BS-20841/2022-SHR

20 nov 2023

Domsresume

Københavns Byret

Omfattende indsmugling og videresalg af mere end 400 kilo kokain.

Københavns Byret har den 20. november 2023 afsagt dom i en sag om omfattende indsmugling og videresalg af mere end 400 kilo kokain fra maj 2019 til september 2021.

20 nov 2023

Domsresume

Højesteret

Advokatfirma skal betale erstatning

Bech-Bruun var erstatningsansvarlig med et beløb på 400 mio. kr. for Skatteforvaltningens tab som følge af uberettigede refusioner af udbytteskat

20 nov 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Navne og kendetegn

Houkjær Begravelse ApS mod Søhøjlandets Begravelser & Blomstergalleri ApS, BS-40346/2023-SHR

17 nov 2023

Domsresume

Retten i Næstved

5½ års fængsel for voldtægt og vold mod tidligere hustru

En 39-årig mand er ved nævningeting straffet med fængsel i 5½ år for 6 voldtægter, hvoraf 2 af voldtægterne var tilfælde af andet seksuelt forhold end samleje, vold, trusler og forsætlig fareforvoldelse begået overfor hans daværende hustru i en periode fra december 2020 til oktober 2022.