Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

28 apr 2023

Domsresume

Østre Landsret

Udenlandske sømænd frifindes for at have arbejdet uden arbejdstilladelse

Østre Landsret har den 28. april 2023 frifundet 28 sømænd med russisk statsborgerskab for tiltaler for – som led i arbejdet på Femern Bælt-forbindelsen – at have arbejdet uden arbejdstilladelse her i landet på to russisk indregistrerede slæbebåde

28 apr 2023

Domsresume

Østre Landsret

Hjemmearbejdsplads - fald hjemme på en fridag var ikke en arbejdsskade

Østre Landsret har den 28. april 2023 frifundet Ankestyrelsen for en påstand nedlagt af Fagforeningen Danmark som mandatar for en arbejdstager i en arbejdsskadesag

27 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Udlevering til Rumænien kunne ikke finde sted

Betingelserne for udlevering til straffuldbyrdelse af en person, som ikke selv havde været til stede under retssagen, var ikke opfyldt

26 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Lån fra virksomhed under virksomhedsordningen anset for privat långivning

Lån fra virksomhed under virksomhedsordningen havde ikke erhvervsmæssig karakter

26 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Udsættelse af retsmøde på grund af rettens forhold gav ret til erstatning

Erstatning efter retsplejelovens § 320 for merudgifter til advokat som følge af, at en hovedforhandling blev udsat på grund af rettens forhold

25 apr 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 108/23

En 33 årig kvinde blev idømt 30 dages anbringelse i anstalten for domfældte for at have forsøgt at slå en anden kvinde med en pose øl samt at have trukket en anden i håret og skubbet hende ind i en væg, så hun slog hovedet. Ligesom hun havde sparket en tredje flere gange i hovedet og på kroppen.

25 apr 2023

Domsresume

Retten i Roskilde

Dom i nævningesag om samlivsvold og -voldtægt mv.

Fængsel i 5 år og 6 måneder for vold, psykisk vold, tvang, rufferi, blufærdighedskrænkelse, trusler og vidnetrusler, voldtægt mv. i samlivsforhold

25 apr 2023

Domsresume

Retten i Odense

10 års fængsel for bl.a. mishandling

25 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke fri adgang til internettet under varetægtsfængsling

Ikke fri adgang til internettet under varetægtsfængsling i surrogat på psykiatrisk afdeling

24 apr 2023

Domsresume

Retten i Aarhus

Dom i sag om knivdrab og røveri i Viby J

Retten i Aarhus har den 24. april 2023 i en nævningesag dømt en 21-årig mand fra Aarhus for drab og røve-ri mod en 18-årig mand i forbindelse med en skunkhandel

21 apr 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Varemærkekrænkelse

GODT SMIL HOLDING ApS mod Tandlægerne Nord-Smil.dk Aalborg I/S, Tandlægerne Nord-Smil.dk Randers I/S og Tandlægerne Nord-Smil.dk Aarhus ApS, BS-47585/2021-SHR

21 apr 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Oplysninger i konnossement

Top Danmark Forsikring A/S mod DSV Ocean Transport A/S, BS-36988/2022-SHR