Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

18 feb 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Bøde på 15.000 kr. og 2 års frakendelse af førerretten - K 028/21

En nu 67-årig mand blev i kredsretten idømt en bøde på 15.000 kr. og 2 års frakendelse af førerretten for to førstegangsovertrædelser af færdselslovens § 9, stk. 1, ved i to tilfælde at have ført et motordrevet køretøj,

18 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Coronahost

Råb om corona og host mod to politibetjente var trussel om vold efter straffelovens § 119, stk. 1

18 feb 2021

Domsresumé

Østre Landsret

Afgørelser om, at Nets Holding A/S anvendte urimelige priser, opretholdt

Afgørelser om, at Nets Holding A/S havde anvendt urimelige priser ved indløsning af Dankort på internettet og prispåbud opretholdt

17 feb 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om personfarlig kriminalitet

Grønlands Landsret har den 17. februar 2021 fundet en 27-årig mand skyldig i at have udgivet penge, som tiltalte vidste eller formodede var falske, idet tiltalte betalte med en falsk 1.000 kroneseddel i butikken.

17 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Kære af kendelse om tvangsfuldbyrdelse krævede ikke tilladelse

Kære af kendelse om tvangsfuldbyrdelse i familieretlig sag krævede ikke Procesbevillingsnævnets tilladelse, og sagen blev derfor hjemvist til ...

16 feb 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold og drab

Grønlands Landsret har den 16. februar 2021 fundet en 24-årig mand skyldig i at have dræbt en anden mand, idet tiltalte stak manden ikke under 39 gange med flere forskellige knive, ligesom tiltalte dræbte en kvinde, idet han stak hende ikke under 70 gange med forskellige knive.

16 feb 2021

Domsresumé

Retten i Glostrup

Dom for at medvirke til kap – og væddekørsel

En 22-årig mand fra Gilleleje er straffet med fængsel og bøde for at have medvirket som løbsstarter til kap- og væddekørsel på Avedøre Holme.

16 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Køber ifaldt ikke erstatningsansvar for køb af konfiskeret olie

Der forelå ikke sådanne helt ekstraordinære omstændigheder, så en køber af konfiskeret olie kunne ifalde erstatningsansvar over for den tidligere ejer

12 feb 2021

Domsresumé

Retten i Aarhus

Selskab idømt en bøde på 100.000 kr.

Selskab idømt en bøde på 100.000 kr. for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen

12 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Ejerforenings beslutning om salg af loftsareal var ugyldig

En ejerforenings beslutning om salg af loftsareal var ugyldig, da beslutningen ikke var enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen

12 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om retten til en opfindelse kunne ikke ankes til Højesteret

12 feb 2021

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Aftalefortolkning

Bain & Company Denmark P/S mod Unifeeder A/S BS-37542/2018-SHR