Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

12 apr 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte idømt anbringelse i anstalt i tre måneder - K 218/22

En ung mand på 23 år blev frifundet ved Sermersooq Kredsret efter han blev anklaget for at have skaffet sig samleje med en pige, der befandt sig i en tilstand eller situation, i hvilken hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen.

05 apr 2023

Domsresume

Østre Landsret

Stadfæstelse af forbud mod offentliggørelse af dokumentarfilmoptagelser

Østre Landsret har den 5. april 2023 stadfæstet et af Retten på Frederiksberg nedlagt midlertidigt forbud mod offentliggørelse af dokumentarfilmoptagelser.

05 apr 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Ingen dækning under transportforsikring

Byliving ApS mod Topdanmark Forsikring A/S, BS-21615/2022-SHR

04 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Kommanditister beskattet som følge af frigørelse fra gæld

Kommanditister skulle beskattes af gevinst i det indkomstår, hvor kommanditselskabets gevinst ved gældsfrigørelse blev realiseret

04 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Rettergangsfejl i straffesag medførte ikke hjemvisning

Straffesag med påstand om udvisning skulle ikke gå om, selv om tiltalte var blevet afhørt via video

03 apr 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte frifindes af landsretten - K 262/22

En 55 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 1 år og 9 måneder. Han havde ved vold eller trussel om vold have tiltvunget sig samleje med kvinden, idet tiltalte tog fat om kvindens talje og holdt fast og efterfølgende tog kvælertag på hende og tiltvang sig samleje med hende.

31 mar 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Ansvar for skader på robot

Novozymes A/S mod First Mover Group Denmark ApS, BS-14138/2022-SHR

31 mar 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Ikke krænkelse af ophavsret

Morten Rathke´s Tegnestue v/Morten Rathke mod Grønagergård Savværk A/S, BS-31417/2022-SHR

30 mar 2023

Domsresume

Retten i Lyngby

Dusør på 3,6 mio. kr. skal udbetales

En aftale mellem en dusørjæger og en rigmand om betaling af 3,6 mio. kr. for udlevering af sølvtøj er gyldig og skal overholdes.

30 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Beskatning af fortjeneste ved salg af bitcoins

Højesteret har truffet to afgørelser om beskatning af fortjeneste ved salg af bitcoins

30 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Anke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om forbrugerkøb på hjemmesider med samtidig indgåelse af abonnementsaftale kunne ankes til Højesteret

30 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om driftsomkostningsfradrag for finansieringsudgifter skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans