Dit søgeresultat for ""

01 sep 2020

Domsresumé

Vestre Landsret

4 ½ års fængsel og udvisning

01 sep 2020

Domsresumé

Højesteret

Anke ikke tilladt

01 sep 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Voldgiftskendelse ikke ugyldig

01 sep 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Ikke værneting i Danmark

01 sep 2020

Domsresumé

Retten på Frederiksberg

Vold i gentagelsestilfælde

01 sep 2020

Domsresumé

Retten på Frederiksberg

Samfundstjeneste ej afviklet pga nedlukning af samfundet grundet Covid-19

01 sep 2020

Domsresumé

Retten i Roskilde

6 år og 6 måneders fængsel i nævningesag om drabsforsøg mv.

31 aug 2020

Domsresumé

Højesteret

Ophævelse og hjemvisning til landsretten

31 aug 2020

Domsresumé

Højesteret

Erstatning i anledning af færdselsuheld skulle afgøres efter dansk ret

31 aug 2020

Domsresumé

Højesteret

Beslutning om afskedigelse under barselsorlov

31 aug 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Ophævelse af foranstaltning - K 118/20

28 aug 2020

Domsresumé

Højesteret

Retsplejelovens § 389 a