Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

17 mar 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Registrering af varemærke

Julius Sämann Ltd mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker, BS-29589/2021-SHR

16 mar 2023

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 15. marts 2023

Genoptagelse nægtet. Ikke grundlag for meget lempelig vurdering af om et bødeforelæg måtte anses for at være kommet frem til domfældtes digitale postkasse

16 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte skal undergive sig lægeligt ledet misbrugsbehandling - K 218/20

En 30 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt 7 måneders anbringelse i anstalt for at have forsøgt at skaffe sig samleje med 2 forskellige kvinder, mens de sov, hvilket mislykkedes idet kvinden vågnede og råbte efter hjælp og den anden vågnede og sparkede ud efter tiltalte, som væltede.

16 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Udføre samfundstjeneste i 40 timer - K 009/23

En 34 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt anbringelse i anstalt i 30 dage og skal inden 4 uger betale 5.000 kr. i tort godtgørelse til pigen, for at have krænket pigens, født den 18. december 2013, blufærdighed, idet tiltalte førte sin hånd op af pigens inderlår uden på tøjet.

16 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Pligt til at vise kørekort til politiet

Pligten til at vise kørekort til politiet i forbindelse med kontrol indebærer også pligt til midlertidigt at udlevere kørekortet til politiet

15 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Samfundstjeneste i 40 timer indenfor en længstetid på 6 måneder - K 033/22

Emn 53 årig mand blev ved Sermersooq kredsret frifundet. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsrettens rejste tiltale og har påstået tiltalte idømt anstaltsanbringelse. Tiltalte har påstået stadfæstelse.

15 mar 2023

Domsresume

Østre Landsret

Dom om forvaring for bl.a. talrige seksualforbrydelser

Landsretten stadfæster dom om forvaring for bl.a. talrige voldtægter begået mod mindreårige drenge og unge mænd samt et groft voldsforhold og frihedsberøvelse i forlængelse heraf

14 mar 2023

Domsresume

Retten i Horsens

Dom i sag om voldtægt af datter

Retten i Horsens har den 14. marts 2023 idømt en 40-årig mand fra Hedensted fængsel i 7 år og 6 måneder for voldtægt med sin biologiske datter, herunder mens hun var under 15 år.

14 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Ejerforening skulle give fuldmagt til ansøgning om byggetilladelse

Ejerforening skulle give fuldmagt til ejerlejlighedshaver til ansøgning om byggetilladelse til inddragelse af depotrum til beboelse

14 mar 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Middelbar patentkrænkelse

Calvex A/S mod Mosegården A/S, BS-20549/2021-SHR

13 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Forvaring i Grønland på ubestemt tid - K 030/23

En 51 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt til forvaring på ubestemt tid for at have ved vold, at have tiltvunget sig samleje med en kvinde samt at have forsøgt at dræbe kvinden, hvilket imidlertid mislykkedes. Han havde skubbet hende på gulvet og tog kraftigt kvælertag på hende.

13 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsretten dom stadfæstet - K 073/23

En 41 årig mand blev idømt en bøde på 3.000 kr for at have indfundet sig i Cafe Puisi på i Aasiaat, hvor han opholdt sig og spillede på spillemaskiner, selv om at han ikke var færdigvaccineret mod covid-19 eller kunne fremvise dokumentation for at han tidligere har været smittet med covid-19.