Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

16 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Forsvarerpålæg hjemvist med henblik på fornyet vurdering

Pålæg til forsvarer om ikke at videregive visse oplysninger til sigtede blev hjemvist, da det ikke var muligt at vurdere, om dette helt kunne opretholdes

15 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Sigtede måtte ikke overvære medsigtedes forklaringer

Sigtede kunne udelukkes fra at overvære de medsigtedes forklaringer under grundlovsforhør, fordi sagens opklaring undtagelsesvis gjorde det påkrævet

15 maj 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Mangelfuld GRP-foring

Dominion Denmark A/S mod Polytex Composite s.r.o., BS-48358/2019-SHR

12 maj 2023

Domsresume

Retten i Viborg

52-årig mand fra Silkeborg idømt 7 års fængsel for forsøg på manddrab

12 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om Roskildes Kommunes erstatningsansvar for ikke at imødekomme en anmodning om rykningspåtegning skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

12 maj 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Forsætlig krænkelse af varemærke

Eico A/S mod sagsøgte 1 og 2 (Sag BS-20899/2021-SHR & BS 30274/2022-SHR)

11 maj 2023

Domsresume

Retten i Holbæk

5 år og 6 måneders fængsel i terrorsag

16-årig dreng idømt 5 år og 6 måneders fængsel for forsøg på hvervning til terrorisme og anden terrorfremmende virksomhed

11 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Beskatning af fratrædelsesgodtgørelser skulle ikke nedsættes

Ikke grundlag for at lempe beskatningen af fratrædelsesgodtgørelser

11 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Tilbagelevering af vindiceret bil købt på kredit

Det kunne ikke prøves, om der skulle ske tilbagelevering af vindiceret bil til fuld og endelig afgørelse, da tidligere afgørelse i sagen var bindende

10 maj 2023

Domsresume

Retten på Færøerne

Betinget dom og udvisning

Tiltalte dømmes betinget fængsel i 20 dage, udvisning fra Færøerne og skal betale erstatning.

10 maj 2023

Domsresume

Retten i Holstebro

Tidligere ansat i forsvaret og tre leverandører til forsvaret frifundet

09 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke yderligere erstatning for varige restriktioner på skovareal

Der var ikke grundlag for at tilsidesætte Taksationskommissionens afgørelse om erstatning, herunder med hensyn til muligheden for tabsbegrænsning