Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

20 dec 2022

Domsresume

Vestre Landsret

Fængsel i 14 år for skuddrab på ægtefælle

V.L. S-0847-22

20 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste var ophørt

Afgørelse om tab af aktuel og varig erhvervsevne bragte ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ophør

20 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Betingelser for at afvise sag var ikke opfyldt

Sag kunne ikke afvises, da nyt anbringende og ny bevisførelse ikke umiddelbart kunne afvises som værende uden betydning for sagens afgørelse

19 dec 2022

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Kopivarer

Prada S.A. mod Mohammad Hussein El-Abbassi, BS-2754/2022-SHR, Chanel SARL og Chanel SAS mod Mohammad Hussein El-Abbassi, BS-2960/2022-SHR, Louis Vuitton Malletier S.A. og Moncler S.p.A. og BALENCIAGA mod Mohammad Hussein El-Abbassi, BS-1073/2022-SHR

19 dec 2022

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Forbud nægtet fremme

Bristol-Meyers Squibb Holding Ireland Unlimited Company m.fl. mod Teva Denmark A/S m.fl., BS-34599/2022-SHR

16 dec 2022

Domsresume

Grønlands Landsret

To tiltalte blev idømt anbringelse i anstalt - K 188/22

To mænd på 39 og 49 år blev ved kredsretten idømt anstaltsanbringelse for flere forhold, blandt andet at have købt ca. 10 kg hash af en anden mand, hvis sag er afsluttet, som tiltalte efterfølgende solgte til en eller flere uidentificerede købere i Qaqortoq området for et ukendt beløb. .

16 dec 2022

Domsresume

Københavns Byret

Dom om evt. bistand til hjemtagelse af danske børn i Roj-lejren

Københavns Byret har den 16. december 2022 afsagt dom i en sag med påstand om hjemtagelse af tre danske børn med deres tredjelandsmødre fra Roj-lejren i Syrien.

16 dec 2022

Domsresume

Retten i Kolding

7 års fængsel for voldtægt af datter

38-årig mand fra Fredericia idømt 7 års fængsel for bl.a. gentagne voldtægter over for sin datter igennem en længere periode efter datteren var fyldt 12 år og frem til april 2022. 

16 dec 2022

Domsresume

Retten i Aalborg

Dom i nævningesag om skudepisode i Idrætsbyen ved Hadsundvej

Frifindelse af de to tiltalte for forsøg på manddrab.

16 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Admittering af ankesag oprettet som ”Særlig anmodning” i sagsportalen

Admittering af ankesag oprettet som ”Særlig anmodning” og ikke som ”Anke” i domstolenes digitale sagsportal

15 dec 2022

Domsresume

Retten i Holbæk

Dagsgebyrer nægtet fremme grundet retsfortabende passivitet

Sagen handler om, hvorvidt Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring har udvist retsfortabende passivitet ved indbringelse af fogedrekvisition 2 år og 4 måneder efter pålæggelse af dagsgebyrer.

15 dec 2022

Domsresume

Retten i Herning

27-årig mand fundet skyldig i uagtsom legemsbeskadigelse

27-årig mand fundet skyldig i uagtsom legemsbeskadigelse og narkokørsel i forbindelse med færdselsuheld i december 2020 i Ringkøbing-Skjern Kommune