Dit søgeresultat for ""

13 nov 2020

Domsresumé

Højesteret

Om fristafbrydende procesunderretning efter forældelsesloven

13 nov 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Markedsføringsudsagn mv.

13 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 1 år og 6 måneder - K 175/20

12 nov 2020

Domsresumé

Højesteret

Afviste ankesager hjemvist til realitetsbehandling i landsretten

12 nov 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Dom om opløsning af Loyal to Familia

12 nov 2020

Domsresumé

Den Særlige Klageret

Dom 12. november 2020

12 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Samfundstjeneste i sag om tilsnigelse til voldtægt - K 153/20

12 nov 2020

Domsresumé

Retten i Aarhus

Dom i sag om røverier og voldtægter mv. på bordeller.

12 nov 2020

Domsresumé

Retten i Herning

10 dages betinget fængsel for blufærdighedskrænkelse

11 nov 2020

Domsresumé

Højesteret

Om gyldighed af tillæg til lejekontrakt og betaling af renovationsudgift

11 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

6 måneders anbringelse for blufærdighedskrænkelse af et barn - K 156/20

11 nov 2020

Domsresumé

Retten i Odense

Udvisning af T født og opvokset i DK