Dit søgeresultat for ""

18 feb 2020

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i sag vedr. grov bedrageri begået mod blandt andet Socialstyrelsen

18 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om straf for overtrædelse af meldepligt

18 feb 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Ikke midlertidigt forbud

18 feb 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Parallelimport og varemærkeret

18 feb 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Bøde på 15.000 kr. og 2 års frakendelse af førerretten - K 028/21

17 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om rapporter som bevismidler under straffesag

17 feb 2020

Domsresumé

Retten i Lyngby

Skattepligt ved frigørelse for restgæld

14 feb 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Fortsat varetægtsfængsling af lettisk statsborger

14 feb 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Dom om landevejstransport

14 feb 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Godstransport. Trafikuheld

13 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Skattekrav var ikke forældet

13 feb 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Overtrædelse af forbud mod at offentliggøre bog