Dit søgeresultat for ""

12 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om frihedsberøvelse mv.

12 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om krav på efterbetaling af leje var bortfaldet på grund af forældelse eller passivitet

12 feb 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om voldtægt og blufærdighedskrænkelse - K263/19

12 feb 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om forsøg på kønslig omgang med en 12-årig udviklingshæmmet pige - K281/19

11 feb 2020

Domsresumé

Tinglysningsretten

Planlovsamtykke påkrævet til solcelleanlæg

11 feb 2020

Domsresumé

Tinglysningsretten

Afvist aflysning af servitutter i henhold til planlovens § 18

11 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om indgivelse af kæreskrift

11 feb 2020

Domsresumé

Retten i Svendborg

Efterskoleelev dømt for børnepornografi på snapchat

10 feb 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om en anstaltsanbringelse skal ændres - K 273/19

07 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Kære krævede ikke Procesbevillingsnævnets tilladelse

07 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Manglende retlig interesse

07 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Forelæggelse for EU-Domstolen