Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

23 feb 2023

Domsresume

Den Særlige Klageret

Ikke genoptagelse af dom om straf for omskæring af døtre

Ikke genoptagelse af Højesterets dom af 2. maj 2018 om straf for omskæring af døtre

23 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Fordeling af betinget og ubetinget straf i kombinationsdom ændret

Fordeling af betinget og ubetinget straf i kombinationsdom ændret da den ubetingede del oversteg en tredjedel af den samlede straf

22 feb 2023

Domsresume

Københavns Byret

Dom i sag om røveri på Amagerbrogade, hvor der blev affyret skud

Københavns Byret har den 22. februar 2023 idømt en 40-årig mand 5 års fængsel for blandt andet forsøg på røveri af særlig grov beskaffenhed, legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, til dels forsøg herpå, forsætlig fareforvoldelse samt ulovlig våbenbesiddelse.

22 feb 2023

Domsresume

Retten i Randers

16 års fængsel for forsøg på drab mv. overfor plejehjemsbeboere

En 60-årig kvinde er idømt 16 års fængsel for fire forsøg på drab og fire tilfælde af grov vold, herunder ét med døden til følge, overfor fire beboere på Plejecenter Tirsdalen.

22 feb 2023

Domsresume

Vestre Landsret

6 års fængsel og udvisning for bl.a. afpresning og brandstiftelse

Vestre Landsret har den 22. februar 2023 afsagt dom i en nævningesag, hvor to mænd på nu 25 og 35 år var tiltalt for bl.a. afpresning af særlig grov beskaffenhed og to tilfælde af brandstiftelse i Ikast-området. Den 25-årige var også tiltalt for at besidde en pistol og en større mængde kokain.

21 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 5 måneder - K 016/23

En 48 årig mand blev ved kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder for at have slået en kvinde flere gange i hovedet og på kroppen, med skader i hovedet og brud på et ribben til følge.

21 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke ret til genoptagelse af skatteansættelse

Ikke krav på ordinær eller ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse

21 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Sag om samvær hjemvist til familieretten

Sag om samvær mellem tvangsbortadopteret barn og dets biologiske forældre hjemvist til ny behandling i familieretten

20 feb 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Ændring af påtaleberettiget krævede ejers samtykke

V.L.K af den 20.februar 2023 V.L.B-0033-23 (23/02148)

17 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Qeqqa Kredsrets dom stadfæstet - K 033/23

En mand blev ved kredsretten idømt til at betale bøde på 5.000 kr. inden 14 dage, der tilfalder statskassen. Han havde ikke foretaget rettidig indberetning på www.businessingreenland.gl af sine produktionsmæssige og økonomiske forhold vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri.

16 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Qeqqa Kredsrets dom stadfæstet - K 031/23

En mand blev ved kredsretten idømt en bøde på 2.000 kr. der betales inden 14 dage, der tilfalder statskassen. Han havde ikke foretaget rettidig indberetning på www.businessingreenland.gl af sine produktionsmæssige og økonomiske forhold vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri.

16 feb 2023

Domsresume

Retten i Lyngby

3 års fængsel og udvisning for voldtægt m.m.

En 30 årig mand er dømt for bl.a. voldtægt ved at have fortsat samleje efter samtykke var tilbagekaldt og for at tiltvinge sig oralsex.