Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

04 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Rettergangsfejl i straffesag medførte ikke hjemvisning

Straffesag med påstand om udvisning skulle ikke gå om, selv om tiltalte var blevet afhørt via video

03 apr 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte frifindes af landsretten - K 262/22

En 55 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 1 år og 9 måneder. Han havde ved vold eller trussel om vold have tiltvunget sig samleje med kvinden, idet tiltalte tog fat om kvindens talje og holdt fast og efterfølgende tog kvælertag på hende og tiltvang sig samleje med hende.

31 mar 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Ansvar for skader på robot

Novozymes A/S mod First Mover Group Denmark ApS, BS-14138/2022-SHR

31 mar 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Ikke krænkelse af ophavsret

Morten Rathke´s Tegnestue v/Morten Rathke mod Grønagergård Savværk A/S, BS-31417/2022-SHR

30 mar 2023

Domsresume

Retten i Lyngby

Dusør på 3,6 mio. kr. skal udbetales

En aftale mellem en dusørjæger og en rigmand om betaling af 3,6 mio. kr. for udlevering af sølvtøj er gyldig og skal overholdes.

30 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Beskatning af fortjeneste ved salg af bitcoins

Højesteret har truffet to afgørelser om beskatning af fortjeneste ved salg af bitcoins

30 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Anke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om forbrugerkøb på hjemmesider med samtidig indgåelse af abonnementsaftale kunne ankes til Højesteret

30 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om driftsomkostningsfradrag for finansieringsudgifter skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

29 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Henskydelse af sagsomkostningsafgørelse i en bevissikringssag kunne kæres

Fogedrettens kendelse om at henskyde sagsomkostningsafgørelsen i en bevissikringssag til en verserende krænkelsessag kunne kæres uden appeltilladelse

29 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke varetægtsfængsling af hensyn til risiko for at påvirke vidner

Der kunne ikke ske varetægtsfængsling af hensyn til risikoen for at påvirke vidner, men der kunne ske varetægtsfængsling af hensyn til retsfølelsen

28 mar 2023

Domsresume

Retten i Glostrup

Knivdrabet den 14. november 2021 i Cederlunden i Høje-Taastrup

Dom i sagen om et slagsmål under anvendelse af machete og kniv, hvor en 19-årig mand døde af et knivstik i hjertet, og to andre blev såret.

28 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Udlænding løsladt efter administrativ frihedsberøvelse ud over 6 måneder

Der var ikke grundlag for fortsat at frihedsberøve en udlænding, der var udvist administrativt og skulle udsendes til Sudan