Dit søgeresultat for ""

05 nov 2020

Domsresumé

Vestre Landsret

Forvaring for forsøg på voldtægt mv.

05 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

2 års anstaltsanbringelse for forsøg på manddrab - K 161/20

05 nov 2020

Domsresumé

Retten i Holstebro

Frifindelse for voldtægt mv. i nævningesag

04 nov 2020

Domsresumé

Højesteret

Om afregning af dødsboskat til kommune

04 nov 2020

Domsresumé

Højesteret

Sagsomkostninger i sag, der blev taget ud af småsagsprocessen

03 nov 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Forskelsbehandling pga. alder

03 nov 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Forbud ikke nedlagt

03 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Bøde på 500 kr. for at forlade sin bil ulåst - K 165/20

03 nov 2020

Domsresumé

Retten i Aarhus

Dom i sag om vold og frihedsberøvelse

02 nov 2020

Domsresumé

Højesteret

Om tiltaltes adgang til at nedlægge selvstændig påstand om formildelse

02 nov 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Svig med lønkompensation i forbindelse med covid-19

02 nov 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Ikke dansk værneting