Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

10 mar 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Blufærdighedskrænkelse - K 155/20

En 30-årig mand blev idømt til anbringelse i Anstalten for Domfældte i 60 dage, da han som timelærer på folkeskolen i Niaqornat ved Uummannaq, ikke under 4 gange at have befølt en elev, født i februar 2007, på låret og ved skridtet udenpå tøjet, hvorved pigens blufærdighed blev krænket.

09 mar 2021

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Parallelimport af lægemiddel

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB m.fl. mod Orifarm A/S, sag BS-4549-2020-SHR

08 mar 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

3 ½ års anbringelse i anstalt for et antal voldtægter - K 046/21

41-årig mand idømt 3 ½ års anbringelse i anstalt for blandt andet flere voldtægter mod niece i perioden 1994-2007.

08 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Om frigivelse af et barn til adoption uden samtykke

Ankestyrelsens afgørelse om frigivelse af et barn til adoption var gyldig og ikke i strid med EMRK

05 mar 2021

Domsresumé

Retten i Randers

Pressemeddelelse

En 29-årig mand er idømt 2 år og 6 måneders fængsel og en tillægsbøde på 19,1 mio. kr. for momssvig af særlig grov karakter.

05 mar 2021

Domsresumé

Retten i Kolding

Hjemmeinsemination og medmoderskab

Kvinde kunne ikke registreres som medmoder til et barn, trods egen praktiserende læges medvirken, da graviditeten var opnået ved hjemmeinsemination.

05 mar 2021

Domsresumé

Retten i Odense

Fængselsstraffe fra 9 mdr. til 20 år

I en nævningesag ved Retten i Odense om alvorlig narko -og våbenkriminalitet er 10 tiltalte idømt straffe fra fængsel i 9 mdr. til fængsel i 20 år. Kun 3 af de tiltalte blev idømt straffe under 10 års fængsel.

05 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Om lovligt forfald

Lægeerklæring udgjorde tilstrækkelig dokumentation for lovligt forfald

05 mar 2021

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Prøvelse af afgørelse

JolTech ApS mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker m.fl., BS-30513/2020-SHR.

05 mar 2021

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Domsforordningens artikel 30

Samsung Electronics Europe Logistics B.V. mod Kuehne + Nagel Logistics B.V.

04 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Om dørlukning

Forhenværende forsvarsministers forklaring i sag om irakeres krav på godtgørelse i forbindelse med en militær operation i Irak i 2004 skal afgives for ...

04 mar 2021

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Om mærkekrænkelser på emballage

Danish Speciality Foods CPH DK ApS mfl. mod Kelsen Group A/S. Sag BS-17500/2019-SHR