Dit søgeresultat for ""

28 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Flytning af en tjenestemands tjenestested gav ikke ret til rådighedsløn

27 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Om kreditkortkniv

27 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Om kreditkortkniv

27 jan 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

DBU’s rettigheder krænket

24 jan 2020

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i grundlovssagen vedrørende opløsning af foreningen Loyal to Familia

24 jan 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold, som medførte skader i ansigtet - K186/19

24 jan 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Prøveløsladelse og tilbageførsel til åben anstalt i Aasiaat - K256/19

23 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Om sagsomkostninger i straffesag

22 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Om straffen for våbenbesiddelse

21 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Om vindikation af bil mistet ved underslæb

21 jan 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i sag om hjemmerøverier

21 jan 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Kommune frifundet i en sag om tort