Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

18 apr 2024

Domsresume

Højesteret

Leasingtagers ankeadgang i sag om konfiskation af en leaset bil

Leasingtager havde adgang til at anke afgørelsen i en straffesag om konfiskation af en leaset bil, selvom han hverken var sigtet eller tiltalt i sagen

17 apr 2024

Domsresume

Retten i Esbjerg

26-årig mand dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling

En 26-årig mand fra Esbjerg dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling uden længstetid for at have udøvet vold og truet med at øve vold mod tjenestegørende medarbejdere på Psykiatrisk Afdeling og for at have overtrådt lovgivningen om euforiserende stoffer.

17 apr 2024

Domsresume

Retten i Herning

20 dagbøder á 400 kr. for påkørsel af cyklist med døden til følge

En mand idømt bøde og betinget frakendelse af førerretten i 3 år for den 18. juni 2023 at have påkørt en cyklist på Vejlevej ved Tarm, der afgik ved døden

17 apr 2024

Domsresume

Vestre Landsret

22–årig mand idømt 12 års fængsel for manddrab og røveri

V.L. S-907-23

17 apr 2024

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Midlertidige forbud og påbud

Organicum Biomass Ørbæk ApS mod Coworkit A/S m.fl. (2), BS-2394/2024-SHR

16 apr 2024

Domsresume

Højesteret

Vold mod tilfældig forbipasserende skulle straffes med ubetinget fængsel

Vold mod tilfældig forbipasserende på en parkeringsplads skulle straffes med ubetinget fængsel

16 apr 2024

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Om virkningsprincippet

VKR HOLDING A/S mod Fakro sp. z o.o, ag BS-27666/2022-SHR

15 apr 2024

Domsresume

Tinglysningsretten

Særeje ikke tilstrækkeligt specificeret

V.L.K af 10. april 2024 V.L. B-0028-24 (24-01314).

15 apr 2024

Domsresume

Vestre Landsret

Fængsel i 4 år 6 mdr. for ulovligt salg af cigaretter. Varemærkekrænkelse.

En tiltalt er idømt fængsel i 4 år og 6 måneder for at have erhvervet og delvis videresolgt ca. 13 mio. cigaretter. Desuden idømt en tillægsbøde på knap 24 mio. kr.

12 apr 2024

Domsresume

Østre Landsret

Fængselsstraf for talrige seksuelle overgreb mod familiemedlemmer

Østre Landsrets 4. afdeling har den 12. april 2024 afsagt dom i en sag om overtrædelse af blandt andet straffelovens § 210, stk. 1 og 3, § 216, stk. 2, til dels jf. § 225, § 222, § 232, § 218 og § 244, stk. 2, jf. stk. 1.

11 apr 2024

Domsresume

Vestre Landsret

Kommune havde ret til at ophæve aftale med leverandør af hjemmepleje

BS-11613/2023-VLR

09 apr 2024

Domsresume

Højesteret

Erstatning for erhvervsevnetab under 15 % efter arbejdsskadesikringsloven

Erstatning tilkendt for erhvervsevnetab, selv om indtægtsnedgangen var ca. 10 %