Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

10 feb 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Produktefterligning af stol

VENTUS-DANMARK ApS mod HUNDEVAD & CO. ApS, BS-19954/2022-SHR

09 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Qaasuitsoq Kredsrets dom stadfæstet med ændring - K 284/22

En 19 årig mand blev idømt til samfundstjeneste i 180 timer og skal betale 100.000 kr. i tortgodtgørelse, for at have haft samleje og andet seksuelt forhold end samleje med sin kusine, født den 23. august 2010, idet han indførte sit lem i pigens anus, ligesom han indførte en finger i hendes vagina.

09 feb 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Nægtelse midlertidige forbud

EtOH Spirits ApS mod Nordic Ethanol ApS, BS-37697/2022-SHR

08 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Frakendelse af dansk indfødsret erhvervet ved svig

T blev frakendt dansk indfødsret erhvervet ved svig og straffet for dokumentfalsk og ophold i Danmark uden fornøden tilladelse

08 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Eneanpartshaver beskattet af hævninger på mellemregningskonto

Eneanpartshaver skulle beskattes af hævninger (lån) på mellemregningskonto

08 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Inddrivelse af fordring via Gældsstyrelsen

Ankenævn for bilers krav på sagsomkostningsbeløb (gebyr) skulle inddrives af Gældsstyrelsen

07 feb 2023

Domsresume

Østre Landsret

Landsretten stadfæster livstidsdomme

Et nævningeting i Østre Landsret har den 7. februar 2023 stadfæstet livstidsdomme

06 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Qaasuitsoq Kredsrets dom stadfæstet - K 305/22

2 unge mænd blev ved Qaasuitsoq Kredsret idømt betinget anbringelse i Anstalten i 30 dage for at have efter forudgående aftale med en anden mand med henblik på videresalg/videreoverdragelse i Grønland, at have forsøgt at indsmugle ikke under 4.200 gram hash fra Danmark til Nuuk i Grønland.

06 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke krav på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering

A havde ikke krav på ekstraordinær genoptagelse af en ejendomsvurdering fra 2011 af hendes ejerlejlighed

06 feb 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Opsigelse af omsætteraftale i strid med konkurrencelovgivningen

Stamina A/S mod Landbrug & Fødevarer F.m.b.A, BS-1405/2016-SHR

03 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Dom stadfæstes med en ændring - K 238/22

En 19 årig mand blev ved kredsret idømt en bøde på 14.500 kr, at have ført motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 1,20 promille.

03 feb 2023

Domsresume

Retten på Bornholm

Bøde for overtrædelse af regler om salg af visse typer gødning

Tiltalte, der havde drevet et plantecenter, blev idømt en bøde for ikke at have overholdt regler om oplysningspligt og orientering af ansatte ved salg af visse gødningsprodukter