Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

23 maj 2023

Domsresume

Retten i Roskilde

Gyldigheden af afgørelse om fredning af Stevns Klint

Sagen drejede sig om gyldigheden af Miljø-og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. januar 2021 om fredning af Stevns Klint.

23 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Status i konkursordenen for krav på fastholdelsesbonus

Medarbejderes krav på fastholdelsesbonus havde ikke status som massekrav

23 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Dansk værneting for fogedsag om aflysning af udlæg på fast ejendom

Fogedsag om tvangsfuldbyrdelse af aflysning af udlæg på fast ejendom i Danmark kunne anlægges ved ejendommens værneting

22 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

30 dages ubetinget anstaltsanbringelse K 087/23

En 38 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 2 måneder for at have taget i en kvinde og løftet hende op, hvorefter tiltalte kastede hendes ned i en sofa, alt hvorved hun brækkede venstre overarm med hospitalindlæggelse til følge samt at have knust en rude, hvorved der skete skade til følge.

19 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Royal Greenland A/S skal betale en bøde - K 052/23

Royal Greenland A/S blev idømt at betale bøde på 75.000 kr. inden 14 dage, der tilfalder statskassen for at have overtrådt vilkår, og dermed været ansvarlig for, at der fra virksomhedens produktionsanlæg i Royal Greenland fiskefabrik i Maniitsoq skete udslip af ca. 1.000 liter dieselolie.

19 maj 2023

Domsresume

Østre Landsret

Dom om Konkurrenceankenævnets kendelse om prisaftale og samordnet praksis

Østre Landsret har den 19. maj 2023 afsagt dom i en ankesag om prøvelse af Konkurrenceankenævnets kendelse af 6. november 2019

17 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Samfundstjeneste i 40 timer - K 025/23

En 35 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 60 dage for at tildelt forurettede, et ukendt antal knytnæveslag i ansigtet og tildelt ham et ukendt antal spark og tramp i ansigtet og på kroppen.

17 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 051/23

En 40 årig kvinde blev idømt en bøde på 1.500 kr. samt frakendt retten til at føre motordrevet køretøj, der kræver kørekort. Hun havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, hvilket medførte en kontakt mellem personbilen og kælken, hvor mor og søn gik på gangstien ind imod børnehaven.

17 maj 2023

Domsresume

Vestre Landsret

Fængsel i 14, 14, 12 og 9 år for narko

V.L. S-0532-22

17 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Karikaturtegning og foto af Den Lille Havfrue krænkede ikke ophavsretten

Karikaturtegning og fotografi af Den Lille Havfrue bragt i Berlingske krænkede ikke billedhuggerens arvingers ophavsret til skulpturen

16 maj 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist aflysning af ejerpantebrev

V.L.K. af 16. maj 2023 V.L.B.-0066-23 (23/10891)

16 maj 2023

Domsresume

Retten i Glostrup

Dom for våbenlager og kokain i lejlighed i Ballerup

To mænd på 23 og 26 år er dømt for at have besiddet adskillige skydevåben og ammunition og ikke under 7 kg kokain i den 26-åriges lejlighed i Ballerup