Dit søgeresultat for ""

09 okt 2019

Domsresumé

Højesteret

Om korrektion af afregningspris for valutahandler

08 okt 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

3 måneders anbringelse i anstalt - K 181/19

07 okt 2019

Domsresumé

Højesteret

Om ophævelse af byretsdom i Pusherstreet-sag

04 okt 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Frifundet i landsretten for voldtægt med sin steddatter - K 010/19

03 okt 2019

Domsresumé

Højesteret

Om opretholdelse af forvaring

03 okt 2019

Domsresumé

Højesteret

Om erstatningskrav i forbindelse med ransagning

01 okt 2019

Domsresumé

Højesteret

Om fremlæggelse af bilag med henblik på at stille supplerende spørgsmål...

01 okt 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

2 år - 2 måneders anbringelse i anstalt for indsmugling af hash - K 209/19

30 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Om ophørstidspunkt for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

26 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Om strafudmåling og rettighedsfrakendelse ved andet seksuelt forhold end..

20 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Om foranstaltning uden længstetid

18 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Om strafudmåling og udvisning i sag om simpel vold