Dit søgeresultat for ""

06 maj 2020

Domsresumé

Retten i Esbjerg

Dom i sag om drab, usømmelig omgang med lig og brandstiftelse

06 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om spirituskørsel med påkørsel af køretøj - K 070/20

05 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Kendelse om præjudiciel forelæggelse og retlig interesse

05 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Lejere afskåret fra at få prøvet indsigelser mod opsigelse

05 maj 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Tortgodtgørelse i sager om udbredelse af pornografiske videoer

05 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om euforiserende stoffer samt tyveri på arbejdsplads - K 059/20

05 maj 2020

Domsresumé

Retten i Holbæk

43-årig mand idømt 5 års fængsel for bl.a. voldtægt og grov vold

04 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Om virkningerne af manglende mulighed for forkyndelse i en straffeankesag

30 apr 2020

Domsresumé

Højesteret

Nærmeste pårørende

30 apr 2020

Domsresumé

Højesteret

Om udlæg i ideel andel af andelsbolig

29 apr 2020

Domsresumé

Højesteret

Om erstatningsansvar var bortfaldet som følge af selvforsikring

29 apr 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Tilsnigelse til samleje foranstaltet med samfundstjeneste - K 057/20