Dit søgeresultat for ""

16 jun 2020

Domsresumé

Retten på Frederiksberg

Afgørelser om genoptagelse af sager om fildeling

15 jun 2020

Domsresumé

Højesteret

Ikke erstatningsansvar for lang sagsbehandlingstid ved tinglysning

15 jun 2020

Domsresumé

Højesteret

Om påbud udstedt af Jernbanenævnet

15 jun 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Ansættelsesret. Lovfortolkning.

15 jun 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Foranstaltning opretholdt - K 090/20

12 jun 2020

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom vedrørende betalingsrettigheder til udbetaling af hektarstøtte

12 jun 2020

Domsresumé

Højesteret

Afvisningsdom var alene genstand for anke

12 jun 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Frifundet i sag om voldtægt - K 240/19

12 jun 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

60 dages anbringelse i anstalt for vold - K 232/19

11 jun 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Krænkelse af Anne Black ApS’ keramiske produkter

11 jun 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

8 måneders anstaltsanbringelse for grov vold - K089/20

11 jun 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om ulovligt fiskeri og vold - K012/20