Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

16 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Forsvarerpålæg hjemvist med henblik på fornyet vurdering

Pålæg til forsvarer om ikke at videregive visse oplysninger til sigtede blev hjemvist, da det ikke var muligt at vurdere, om dette helt kunne opretholdes

15 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 020/23

En 46 årig mand blev idømt anbringelse i anstalten i 4 måneder samt skal betale godtgørelse for tort på 20.000 kr. for at have krænket blufærdigheden hos en pige, født 28. april 2007, idet tiltalte befølte hende i skridtet uden på tøjet.

15 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Bøde på 1.000 kr. - K 062/23

En 25 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt betale en bøde på 1.500 kr. for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, idet han kørte ud fra parkeringspladsen ved Nuuk Biludlejning på Iggiaanut 1 og ud på Qeqertanut i Nuussuaq uden at overholde sin ubetingede vigepligt.

15 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Sigtede måtte ikke overvære medsigtedes forklaringer

Sigtede kunne udelukkes fra at overvære de medsigtedes forklaringer under grundlovsforhør, fordi sagens opklaring undtagelsesvis gjorde det påkrævet

15 maj 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Mangelfuld GRP-foring

Dominion Denmark A/S mod Polytex Composite s.r.o., BS-48358/2019-SHR

12 maj 2023

Domsresume

Retten i Viborg

52-årig mand fra Silkeborg idømt 7 års fængsel for forsøg på manddrab

12 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om Roskildes Kommunes erstatningsansvar for ikke at imødekomme en anmodning om rykningspåtegning skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

12 maj 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Forsætlig krænkelse af varemærke

Eico A/S mod sagsøgte 1 og 2 (Sag BS-20899/2021-SHR & BS 30274/2022-SHR)

11 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 6 måneder - K 022/23

En 50 årig mand blev idømt anstaltanbringelse i 9 måneder og skal betale 30.000 kr. til kvinden for at skaffet sig andet seksuelt forhold end samleje med den på tidspunktet 6-årige pige.

11 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Beskatning af fratrædelsesgodtgørelser skulle ikke nedsættes

Ikke grundlag for at lempe beskatningen af fratrædelsesgodtgørelser

11 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Tilbagelevering af vindiceret bil købt på kredit

Det kunne ikke prøves, om der skulle ske tilbagelevering af vindiceret bil til fuld og endelig afgørelse, da tidligere afgørelse i sagen var bindende

10 maj 2023

Domsresume

Retten på Færøerne

Betinget dom og udvisning

Tiltalte dømmes betinget fængsel i 20 dage, udvisning fra Færøerne og skal betale erstatning.