Dit søgeresultat for ""

13 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Om ret til creditlempelse for skat betalt i Sverige

13 sep 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom om indsmugling af hash på henholdsvis 3,4 kg og 8,8 kg. - K 155/19

13 sep 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

3 måneders betinget anstaltsanbringelse - K 118/19

11 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Anke ikke tilladt - sag BS-24763/2019-HJR

11 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Anke ikke tilladt - sag BS-24765/2019-HJR

11 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Anke ikke tilladt - sag BS-24760/2019-HJR

10 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Om godtgørelse for kropsvisitation

09 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Om to drenges erstatningsansvar for skolebrand

09 sep 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Landsretten ændrede kredsrettens dom til fælles foranstaltning - K 154/19

05 sep 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Tyveri, hærværk samt færdselslovsovertrædelser - K 185/19

04 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Hovedentreprenør pålagt hæftelsesansvar

04 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Om Tinglysningsrettens sletning af en ægtepagt