Dit søgeresultat for ""

27 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Om overtrædelse af indrejse- og opholdsforbud

27 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

9 måneders anstaltsanbringelse for medvirken til indsmugling - K 135/19

23 aug 2019

Domsresumé

Retten på Bornholm

39-årig mand idømt 7 års fængsel for besiddelse af narko til videresalg

21 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Kommune havde handlet ansvarspådragende ved at undlade at opslå ledige ...

21 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a

19 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Bortvisning var uberettiget

19 aug 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Afslag på stedbarnsadoption af to børn

19 aug 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Tinglysningssagen

16 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Om opholdsforbud

15 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom blev ændret i sag om kønsligt forhold til barn K 128/19

15 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om forsøg på tyveri - K 121/19

14 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Om retlig interesse i kæremål om udsættelse