Dit søgeresultat for ""

25 jun 2020

Domsresumé

Højesteret

Retlig interesse

25 jun 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Om søgeord

25 jun 2020

Domsresumé

Retten i Næstved

Dom om overtrædelse af straffelovens racismebestemmelse § 266b

24 jun 2020

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i sag om røveri af særlig grov beskaffenhed i Illum

24 jun 2020

Domsresumé

Vestre Landsret

Vold mod 6 uger gammel søn

24 jun 2020

Domsresumé

Højesteret

Varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen

23 jun 2020

Domsresumé

Højesteret

Urigtig oplysning om boligareal udgjorde en mangel

23 jun 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i injuriesag

23 jun 2020

Domsresumé

Retten på Færøerne

Dom for vold og kørsel på hensynsløs måde

22 jun 2020

Domsresumé

Højesteret

Om erstatningsansvar for ledelsesmedlemmer i Eik Bank

22 jun 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Tidsubestemt anbringelse i anstalt opretholdt uændret - K 280/19

19 jun 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Opfølgning - Link til anonymiserede domme