Dit søgeresultat for ""

12 jul 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i Atea sagen

10 jul 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

To mænd idømt 1 års anstaltsanbringelse for groft hæleri - K 116/19

05 jul 2019

Domsresumé

Retten i Holstebro

Dømt til forvaring

01 jul 2019

Domsresumé

Højesteret

Om lejeforhøjelse i uopsigeligt lejemål

28 jun 2019

Domsresumé

Højesteret

Om mellemkommunal refusion

28 jun 2019

Domsresumé

Retten på Bornholm

7 års fængsel og udvisning for bestandig

27 jun 2019

Domsresumé

Retten i Lyngby

To 18-årige idømt fængsel i 6 og 2 år

27 jun 2019

Domsresumé

Retten i Lyngby

To 18-årige dømt for hhv. drabsforsøg og grov vold

26 jun 2019

Domsresumé

Højesteret

Landsrettens afvisning af en ankesag efter retsplejelovens § 368 a var ikke berettiget

26 jun 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i erstatningssag mod ledelsen i Amagerbanken

19 jun 2019

Domsresumé

Højesteret

Om forhøjelse af bidrag på realkreditlån

19 jun 2019

Domsresumé

Højesteret

Om forhøjelse af bidrag på realkreditlån