Dit søgeresultat for ""

18 jun 2020

Domsresumé

Højesteret

Ikke tilstrækkelig klar hjemmel til at fastholde parkeringsafgift

18 jun 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Aftaleret

18 jun 2020

Domsresumé

Retten i Lyngby

Fængsel i 5 år og 6 måneder for vold med døden til følge i Birkerød

16 jun 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Regreskrav forældet

16 jun 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Speditør erstatningsansvarlig

16 jun 2020

Domsresumé

Retten på Frederiksberg

Afgørelser om genoptagelse af sager om fildeling

15 jun 2020

Domsresumé

Højesteret

Ikke erstatningsansvar for lang sagsbehandlingstid ved tinglysning

15 jun 2020

Domsresumé

Højesteret

Om påbud udstedt af Jernbanenævnet

15 jun 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Ansættelsesret. Lovfortolkning.

15 jun 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Foranstaltning opretholdt - K 090/20

12 jun 2020

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom vedrørende betalingsrettigheder til udbetaling af hektarstøtte

12 jun 2020

Domsresumé

Højesteret

Afvisningsdom var alene genstand for anke