Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

08 sep 2020

Domsresumé

Højesteret

Om forældremyndighed

Den fælles forældremyndighed blev ophævet og tillagt faren alene

08 sep 2020

Domsresumé

Højesteret

Begæringer om partsedition i patentsag ikke taget til følge

Editionsbegæringer ikke taget til følge, da dokumenterne ikke var i modpartens besiddelse

04 sep 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

30 dages betinget anbringelse - K 014/20

En 43-årig mand blev af Qeqqata Kredsret fundet skyldig i vold ved at have tildelt sin samlever flere knytnæveslag i ansigtet. Han blev herfor foranstaltet med 30 dages anbringelse i anstalt.

04 sep 2020

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i en erstatningssag om kursmanipulation

Københavns Byret har den 4. september 2020 afsagt dom i en civil erstatningssag anlagt af rederiet Clipper Group A/S mod Parken Sport & Entertainment A/S og i en tilknyttet sag, Parken har anlagt mod en tidligere bestyrelsesformand og en tidligere administrerende direktør.

03 sep 2020

Domsresumé

Højesteret

Ændring af forsikringstagers ”nærmeste pårørende”

Ændring af forsikringstagers ”nærmeste pårørende” kunne ikke ske ved passiv accept

03 sep 2020

Domsresumé

Højesteret

Om aftale om modregning var ugyldig

Aftale om modregning var ikke i strid med lov og ærbarhed som følge af manglende fakturering

01 sep 2020

Domsresumé

Retten på Frederiksberg

Vold i gentagelsestilfælde

Ved dom af 1. juli 2020 har Retten på Frederiksberg afsagt dom i en sag om overtrædelse af straffelovens § 244, stk. 1, jf. § 247, stk. 1.

01 sep 2020

Domsresumé

Retten på Frederiksberg

Samfundstjeneste ej afviklet pga nedlukning af samfundet grundet Covid-19

Retten på Frederiksberg har 5/8-2020 afsagt en kendelse om manglende udførelse af samfundstjeneste som følge af nedlukning af samfundet grundet Covid-19

01 sep 2020

Domsresumé

Retten i Roskilde

6 år og 6 måneders fængsel i nævningesag om drabsforsøg mv.

Et nævningeting ved Retten i Roskilde har den 1. september 2020 idømt en 22-årig mand 6 år og 6 måneders fængsel for drabsforsøg mv. og udvist ham.

01 sep 2020

Domsresumé

Vestre Landsret

4 ½ års fængsel og udvisning

V.L. S-2620-19

01 sep 2020

Domsresumé

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om materiel retskraft kunne ikke ankes til Højesteret

01 sep 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Voldgiftskendelse ikke ugyldig

Haarslev Invest ApS og Claus Østergaard Nielsen mod Haarslev Holding S.à.r.l. BS-12270/2019