Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

24 mar 2023

Domsresume

Retten i Næstved

8 års fængsel for uagtsomt trafikdrab - særligt skærpende omstændigheder

Polsk mand idømt fængsel i 8 år, frakendelse af førerretten i 10 år, udvisning og konfiskation af to biler og erstatning på 75.000 kr. til efterladte.

24 mar 2023

Domsresume

Retten i Sønderborg

Dom i nævningesag om bl.a. overfald mod en ansat på et bosted

Et enigt nævningeting ved Retten i Sønderborg har den 24. marts 2023 fundet en 26-årig mental retarderet mand skyldig i overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, ved at have overfaldet en ansat på et bosted ved at tage fat om hende.

24 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Beslaglæggelse og ransagning af mobiltelefoner var lovlig

Mistankekravet opfyldt i forbindelse med beslaglæggelse og ransagning af mobiltelefoner

23 mar 2023

Domsresume

Vestre Landsret

Fængsel i 13 år for drab og groft røveri begået i forening med samlever

V.L. S-1914-22

23 mar 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Separatistkrav til bil

A ÉT AUTO FINANS A/S mod A-S ApS under konkurs, BS-29280/2022-SHR

22 mar 2023

Domsresume

Retten i Aarhus

7 års fængsel i nævningesag

Dom i sag om voldtægt, voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, vold, psykisk vold og trusler mod en tidligere ægtefælle

22 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Erstatning for efterligninger af designs forhøjet

Erstatning for efterligninger forhøjet som følge af lempelse af kravet til bevis for tabets størrelse

22 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Afgørelse om fratagelse af dansk statsborgerskab var ugyldig

Det var ikke i overensstemmelse med proportionalitetskravet at fratage kvinde hendes danske statsborgerskab

21 mar 2023

Domsresume

Retten i Lyngby

Mand dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling

Et nævningeting ved Retten i Lyngby har fundet en 41 årig mand skyldig i bl.a. vold, brandstiftelse og trusler. Da manden blev fundet sindssyg, blev han anbragt på psykiatrisk afdeling.

21 mar 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Ej separatistkrav til bil

A Ét Auto Finans A/S mod A-S ApS under konkurs, BS-BS-25972/2022-SHR

20 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Landsretten frifandt tiltalte - K 035/23

En 60 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt betinget anbringelse i anstalt i 30 dage og skal betale 5.000,00 kroner i godtgørelse for tort for at have krænket forurettedes blufærdighed ved uberettiget at beføle hende på balderne med sin hånd ca. 5 gange i alt.

20 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Sag om voldtægt - K 085/22

En 45 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt anbringelse i anstalt i 4 måneder for at have haft samleje med en kvinde, der på gerningstidspunktet på grund af søvn og beruselse befandt sig i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen.