Dit søgeresultat for ""

29 apr 2020

Domsresumé

Højesteret

Om erstatningsansvar var bortfaldet som følge af selvforsikring

29 apr 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Tilsnigelse til samleje foranstaltet med samfundstjeneste - K 057/20

28 apr 2020

Domsresumé

Tinglysningsretten

Fødselsdato kunne ikke kræves fjernet fra tingbog/tingbogsattest

28 apr 2020

Domsresumé

Retten i Holstebro

Idømt fængsel i 7 år for voldtægt og andre seksuelle overgreb på sine børn

27 apr 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Om tredimensionalt varemærke

23 apr 2020

Domsresumé

Retten i Svendborg

43-årig mand idømt fængsel i 7 år for vold med dødelig udgang

22 apr 2020

Domsresumé

Højesteret

Ikke yderligere erstatning for patientskade

22 apr 2020

Domsresumé

Højesteret

Observation og rumaflytning

21 apr 2020

Domsresumé

Højesteret

Ikke grundlag for inddrivelse af kontanthjælp

21 apr 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Formildende foranstaltning til tiltalte i hashsag - K 272/19 og K 295/19

17 apr 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Om valutaoptioner EUR/CHF

16 apr 2020

Domsresumé

Højesteret

Aldersbetinget pensionsordning ikke direktivstridig