Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

06 okt 2020

Domsresumé

Højesteret

Om krav i konkursbo

Der forelå ikke prospektansvar for konkursbo, og A kunne ikke gøre erstatningskrav gældende mod boet for den daværende ledelses beslutninger truffet...

05 okt 2020

Domsresumé

Højesteret

Om udmeldelsesbegrænsning i en fagforenings vedtægter

Vilkår om udmeldelsesbegrænsning mv. i en fagforenings vedtægter var bindende for et medlem, der var indmeldt efter lærerkonflikt

05 okt 2020

Domsresumé

Højesteret

Om vilkårsovertrædelse i prøvetiden

Vilkårsovertrædelse førte til genindsættelse

05 okt 2020

Domsresumé

Højesteret

Manglende kontradiktion

Landsrettens kendelse om berigtigelse af anklageskrift blev ophævet, og kæresagen blev hjemvist til fornyet behandling i landsretten

02 okt 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Hjemvisning i sag om forbud mod dobbelt kriminalforfølgning - K 055/19

En 39 årig mand var tidligere dømt for medvirken til indsmugling af hash. I sagen om indsmugling frifandt landsretten for konfiskation af 62.900 kr., idet beløbet ikke kunne stamme fra salg af den hash, som var indsmuglet, og som ikke var blevet solgt i Grønland.

02 okt 2020

Domsresumé

Højesteret

Om vilkårsovertrædelse i prøvetiden

Vilkårsovertrædelse førte ikke til genindsættelse

01 okt 2020

Domsresumé

Retten i Roskilde

Frifindelse i nævningesag om genfundne erindringer i sædelighedssag

Frifindelse i nævningesag om genfundne erindringer i sædelighedssag. En morfar og en onkel blev frifundet i en nævningesag for sædelighedsforbrydelser.

01 okt 2020

Domsresumé

Højesteret

Bøde til fotojournalist i forbindelse med færdselsuheld

Fotojournalist blev idømt bøde for at have opholdt sig på et område inden for en afspærring og have undladt at efterkomme opfordringer til at flytte sig

01 okt 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Forbud ikke nedlagt

[Selskab 1] (advokat Jeppe Vestergaard (prøve)) mod IDA Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for [A] (advokat Andreas Brødsgaard Schnoor (prøve)) og [Selskab 2] og [Selskab 3] (advokat Jørn Frøhlich for begge)

29 sep 2020

Domsresumé

Retten i Næstved

To mænd straffet med fængsel på livstid for to drab på ældre mænd

29 sep 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Boet ikke rette sagsøgte

Lars Halgreen mod Lars Halgreen under konkurs. BS-19320/2020-SHR.

28 sep 2020

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i en sag om groft bedrageri mm.

Københavns Byret har den 28. september 2020 idømt en 50-årig mand fængsel i 4 år og 6 måneder.