Dit søgeresultat for ""

12 dec 2019

Domsresumé

Retten i Herning

Taxachauffør dømt for vold

11 dec 2019

Domsresumé

Højesteret

Om erstatning efter funktionærlovens § 3, stk. 2

09 dec 2019

Domsresumé

Højesteret

Om erstatning efter offererstatningsloven

09 dec 2019

Domsresumé

Højesteret

Om fri proces under ankesag

06 dec 2019

Domsresumé

Højesteret

Om våbenbesiddelse på bopæl og udvisning

06 dec 2019

Domsresumé

Retten på Færøerne

Dom 6. december 2019

06 dec 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om tilsnigelse - K 174/19

06 dec 2019

Domsresumé

Retten i Hillerød

Rumænske statsborgere idømt fængsel for organiseret indbrudskriminalitet

06 dec 2019

Domsresumé

Retten i Herning

Domfældelse for grov vold i nævningesag

06 dec 2019

Domsresumé

Retten i Herning

Dom angående en udvist kriminel udlændings særlig grove overtrædelser

04 dec 2019

Domsresumé

Højesteret

Anke ikke tilladt

04 dec 2019

Domsresumé

Højesteret

Sagsomkostninger ophævet i sag om krav i forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold