Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

30 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Forbud mod anvendelse mv. af plantebeskyttelsesmidler ikke tilsidesat

Ikke grundlag for at tilsidesætte Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser om forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelses...

29 jun 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Forlængelse af brugsret kunne tinglyses

V.L.K. af 29. juni 2023 V.L.B.-0193-23 (23/18878)

29 jun 2023

Domsresume

Retten i Glostrup

45-årig far dømt for mishandling og overgreb mod sine børn

En 45-årig mand blev straffet for gennem fire år i perioder jævnligt at have udsat sine 4 børn for vold og for at have optrådt groft blufærdighedskrænkende over for sine to ældste døtre

29 jun 2023

Domsresume

Retten i Aalborg

Dom i Mia-sagen

En nu 38-årig mand er idømt forvaring for manddrab, forsøg på voldtægt og usømmelig behandling af lig.

28 jun 2023

Domsresume

Københavns Byret

Domfældelse for spyt mod p-vagt. Frifindelse for forsætlig fareforvoldelse

64-årig mand idømt fængsel i 20 dage for at have spyttet en p-vagt i ansigtet. Manden havde også tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved at have bakket sin bil lang-somt ind i p-vagten, men blev frifundet for forsætlig fareforvoldelse og for kørsel på særlig hensynsløs måde.

28 jun 2023

Domsresume

Retten i Herning

30 dages fængsel for trusler på snapchat

Mand idømt 30 dages fængsel for på snapchat at have offentliggjort flere videoer, herunder en rap, med trusler mod en tidligere arbejdsgiver.

28 jun 2023

Domsresume

Retten i Aalborg

Skyldkendelse i Mia-sagen

En nu 38-årig mand er i dag fundet skyldig i manddrab, forsøg på voldtægt og usømmelig behandling af lig. Dom forventes afsagt den 29. juni 2023.

28 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Lejeforhøjelse i småejendom

Udlejer af småejendom med fire eller flere beboelseslejligheder var ikke afskåret fra at varsle lejeforhøjelse efter lejelovens regler om det lejedes værdi

28 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke grundlag for fortsat varetægtsfængsling

Betingelserne for varetægtsfængsling på grund af påvirkningsrisiko var ikke opfyldt efter afslutning af efterforskningen

28 jun 2023

Domsresume

Østre Landsret

Brug af ”LEGALTECH DENMARK” ikke i strid med varemærkeloven m.fl.

Østre Landsret har den 28. juni 2023 afsagt dom i en ankesag om, hvorvidt Legal IT ApS’ brug af betegnelsen/kendetegnet ”LEGALTECH DENMARK” strider mod Legaltech ApS’ varemærkeret eller rettigheder efter markedsføringsloven.

27 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Afskedigelse var ikke forskelsbehandling

Afskedigelse af lærer var ikke udtryk for forskelsbehandling på grund af alder

27 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke grundlag for dørlukning

De foreliggende oplysninger kunne ikke føre til dørlukning