Dit søgeresultat for ""

21 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om kære efter kærefristens udløb og sagsomkostninger

21 feb 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Varemærkeret til ‘Focus’

21 feb 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Om swapaftaler og forældelse

21 feb 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om hærværk, indbrudstyveri og brandstiftelse - K007/19

21 feb 2020

Domsresumé

Retten i Herning

Ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder

20 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Oplysninger var ikke ulovligt tilvejebragt bevis i strid med forbuddet mod selvinkriminering

18 feb 2020

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i sag vedr. grov bedrageri begået mod blandt andet Socialstyrelsen

18 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om straf for overtrædelse af meldepligt

18 feb 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Ikke midlertidigt forbud

18 feb 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Parallelimport og varemærkeret

17 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om rapporter som bevismidler under straffesag

17 feb 2020

Domsresumé

Retten i Lyngby

Skattepligt ved frigørelse for restgæld