Dit søgeresultat for ""

13 nov 2019

Domsresumé

Højesteret

Om inddrivelse af sagsomkostninger tilkendt Advokatnævnet

13 nov 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold - K 188/19

12 nov 2019

Domsresumé

Højesteret

Fortsat frihedsberøvelse af asylansøger var uberettiget

12 nov 2019

Domsresumé

Højesteret

Medmoderskab

12 nov 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

I sag om vold med døden til følge - K 226/19

11 nov 2019

Domsresumé

Højesteret

Anke tilladt

11 nov 2019

Domsresumé

Højesteret

Om beskatning af kursgevinst

11 nov 2019

Domsresumé

Retten på Færøerne

Dom mod ledelsen i Eik Bank

11 nov 2019

Domsresumé

Retten i Randers

Dom i nævningesag

11 nov 2019

Domsresumé

Retten i Lyngby

To mænd fundet skyldige i forsøg på røveri med skarpladt haglgevær

08 nov 2019

Domsresumé

Højesteret

Afslag på anmodning om generhvervelse af førerretten efter færdselslovens § 132

07 nov 2019

Domsresumé

Højesteret

Spørgsmål om afbrydelse af forældelse som følge af forhandlinger