Dit søgeresultat for ""

14 feb 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Fortsat varetægtsfængsling af lettisk statsborger

14 feb 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Dom om landevejstransport

14 feb 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Godstransport. Trafikuheld

13 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Skattekrav var ikke forældet

13 feb 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Overtrædelse af forbud mod at offentliggøre bog

12 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om frihedsberøvelse mv.

12 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om krav på efterbetaling af leje var bortfaldet på grund af forældelse eller passivitet

12 feb 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om voldtægt og blufærdighedskrænkelse - K263/19

12 feb 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Forsøg på kønslig omgang med en 12-årig udviklingshæmmet pige - K 281/19

11 feb 2020

Domsresumé

Tinglysningsretten

Planlovsamtykke påkrævet til solcelleanlæg

11 feb 2020

Domsresumé

Tinglysningsretten

Afvist aflysning af servitutter i henhold til planlovens § 18

11 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om indgivelse af kæreskrift