Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

11 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold med genstand - K 060/20

En 28 årig kvinde blev i Qaasuitsoq Kredsret fundet skyldig i vold samt forsøg herpå. Hun havde kastet en ølflaske mod en mand, der havde taget fat i tiltaltes hår og revet i det forud for hændelsen, men hun havde ramt en anden, end ham hun sigtede efter.

11 maj 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Konkurrenceret. Offentlighed.

Nets A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. BS-22549/2019

07 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Tilsnigelse til samleje samt frakendelse af førerretten - K247/19

En 25-årig mand var af Kujalleq Kredsret frifundet for at have tilsneget sig samleje med forurettede mens hun sov. Flere overtrædelser af færdselsloven samt for brugstyveri idømt anstaltsanbringelse i 1 måned, ligesom han blev frakendt førerretten ubetinget i 1 år og idømt en bøde på kr. 2.000

07 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Tilsnigelse gjort betinget på grund af lang sagsbehandlingstid - K 247/19

Tiltalte blev i Kujalleq Kredsret frifundet for voldtægt ved tilsnigelse, idet det ikke med den til domfældelse nødvendige sikkerhed fandtes bevist, at der havde fundet et samleje sted.

06 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om spirituskørsel med påkørsel af køretøj - K 070/20

En 47-årig mand blev i Qaasuitsoq Kredsret fundet skyldig i spirituskørsel ved at have ført motordrevet køretøj med en promille på mindst 1,90.

06 maj 2020

Domsresumé

Retten på Bornholm

19-årig dømt for blandt andet skældsord og trusler overfor politi

19-årig dømt for blandt andet skældsord og trusler overfor politi og for flere overtrædelser af færdselsloven

06 maj 2020

Domsresumé

Retten i Esbjerg

Dom i sag om drab, usømmelig omgang med lig og brandstiftelse

En 20-årig tysk mand er ved retten i Esbjerg frifundet for manddrab, men fundet skyldig i vold med døden til følge, usømmelig omgang med lig og brandstiftelse under særligt skærpende omstændigheder.

06 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Om tilbudspligt ved salg af kapitalandele i ejendomspartnerselskaber

Salg af samtlige kapitalandele i ejendomspartnerselskaber til datterselskaber af tre pensionskasser udløste ikke tilbudspligt i medfør af lejeloven

05 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om euforiserende stoffer samt tyveri på arbejdsplads - K 059/20

En 32-årig kvinde blev af Qaasuitsoq Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 3 måneder samt en tillægsbøde på kr. 22.500 for tyveri fra arbejdsplads samt narkotikahæleri. Hun fik endvidere konfiskeret kr. 225.000,00 kr. og blev pålagt at betale erstatning til Butik Nivi Ilulissat på kr. 5.950,00 kr.

05 maj 2020

Domsresumé

Retten i Holbæk

43-årig mand idømt 5 års fængsel for bl.a. voldtægt og grov vold

43-årig mand fundet skyldig i voldtægt, grov vold, ulovlig tvang og forskellige former for trusler mod sin daværende kæreste.

05 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Kendelse om præjudiciel forelæggelse og retlig interesse

Der var ikke grundlag for at stille spørgsmål til EU-Domstolen om forståelsen af vandrammedirektivet, og der forelå ikke retlig interesse i videre omfang end fastslået af landsretten

05 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Lejere afskåret fra at få prøvet indsigelser mod opsigelse

Lejeres indsigelse mod udlejers opsigelse kunne ikke indgives digitalt, og fristen for indsigelse var derfor ikke overholdt