Dit søgeresultat for ""

14 sep 2016

Domsresumé

Retten på Færøerne

afsagt den 13. september 2016

22 jun 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Krav om genanmeldelse af ægtepagt

02 jun 2016

Domsresumé

Retten på Færøerne

Afsagt den 24. maj 2016

19 maj 2016

Domsresumé

Retten på Færøerne

Afsagt den 18. maj 2016

02 maj 2016

Domsresumé

Retten på Færøerne

Afsagt den 2. maj 2016 i sag nr. BS 899/2015:

19 apr 2016

Domsresumé

Retten på Færøerne

Afsagt den 18. april 2016

18 apr 2016

Domsresumé

Retten på Færøerne

Afsagt den 18. april 2016

18 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Skøde skulle tiltrædes af påtaleberettigede i servitut

16 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Ejerlejlighed tilhørende en andelsboligforening kunne ikke videreopdeles

14 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Krav om afgivelse af erklæring jf. andelsboligforeningsloven § 13, stk. 2

09 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Brugsret for ejerlejlighedsejer hhv. dennes brugere - påtaleret

09 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Ejerforening havde ikke retlig interesse i kæremålet