Dit søgeresultat for ""

31 jan 2020

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom i erstatningssag mod ledelse og revision i ebh bank a/s

31 jan 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i sag om udtrykkelig billigelse af drab som led i religiøs oplæring

31 jan 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i den sidste ankesag i Pusherstreet-komplekset (Operation Nordlys)

31 jan 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i sag om bl.a. skyldnersvig begået af to advokater

30 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Om en spiludbyders erstatningsansvar over for en storkunde

30 jan 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om forvaring for voldtægt af 10-årigt barnebarn - K 258/19

28 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Flytning af en tjenestemands tjenestested gav ikke ret til rådighedsløn

27 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Om kreditkortkniv

27 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Om kreditkortkniv

27 jan 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

DBU’s rettigheder krænket

24 jan 2020

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i grundlovssagen vedrørende opløsning af foreningen Loyal to Familia

24 jan 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold, som medførte skader i ansigtet - K 186/19