Dit søgeresultat for ""

08 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Genindførelse af servitut

07 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Anmeldt servitut kunne tinglyses endeligt

04 jan 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Ikke krav om anmeldelse af adkomstdokument

01 dec 2015

Domsresumé

Tinglysningsretten

Samejedeklaration

01 dec 2015

Domsresumé

Tinglysningsretten

Fraskrivelse af forkøbsret

23 okt 2015

Domsresumé

Tinglysningsretten

Omdannelse fra I/S til A.M.B.A.

27 aug 2015

Domsresumé

Tinglysningsretten

Afvist at tinglyse lejekontrakt uden tinglyst adkomsthavers tiltræden

30 apr 2015

Domsresumé

Tinglysningsretten

Afvist opdeling i ejerlejligheder

24 apr 2015

Domsresumé

Tinglysningsretten

Afvist delskøde

26 feb 2015

Domsresumé

Tinglysningsretten

Afvist skadesløsbrev med pant i el-producerende solcelleanlæg

22 jan 2015

Domsresumé

Tinglysningsretten

Digitalisering af ejerpantebrev

29 sep 2014

Domsresumé

Tinglysningsretten

Anmeldelse afvist pga. fuldstændigt cpr-nummer i bilag