Dit søgeresultat for ""

06 jan 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Forbudssag om patent

06 jan 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om manddrab på lillebror - K 214/19

03 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Om nye oplysninger under administrativ rekurs

23 dec 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Overtrædelse af færdselslov - K 124/19

20 dec 2019

Domsresumé

Højesteret

Varetægtsfængsling af udlænding var berettiget

19 dec 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom om hærværk, vold samt spirituskørsel - K 166/19

19 dec 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom overtrædelse af søvejsregler - K 171/19

17 dec 2019

Domsresumé

Tinglysningsretten

Ejererklæring efter TB § 42 kunne ikke vedrøre en hel ejendom

17 dec 2019

Domsresumé

Tinglysningsretten

Afvisning af matrikulær ejendomsberigtigelse

17 dec 2019

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom i sag om voldtægt af 9-årig pige

17 dec 2019

Domsresumé

Højesteret

Om Arbejdsrettens kompetence

17 dec 2019

Domsresumé

Højesteret

Tidsbegrænset ansatte ikke forskelsbehandlet