Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

17 nov 2021

Domsresumé

Højesteret

EU-statsborger udvist efter spirituskørsel med promille på 3,04

Udvisning af polsk statsborger, der arbejdede i Danmark og ikke tidligere var straffet, var ikke i strid med EU-opholdsdirektivet

17 nov 2021

Domsresumé

Højesteret

Hæftede ikke for lån optaget med NemID af tredjemand

Par, som var blevet narret til at udlevere NemID, hæftede ikke for lån

17 nov 2021

Domsresumé

Højesteret

Psykisk udviklingshæmmet hæftede ikke for lån

Psykisk udviklingshæmmet, som havde udleveret sine NemID-oplysninger til en ukendt person, hæftede ikke for lån

16 nov 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold - K 246/21

31-årig kvinde blev idømt anbringelse i anstalt i 10 måneder for i forening med ukendte gerningsmænd, at have udsat 2 mænd for vold i form af slag, spark og tramp på krop og hoved, hvorved de begge blev påført skader.

16 nov 2021

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom i nævningesag om knivstik og trusler på livet i Aarhus

V.L. S-2664-20

16 nov 2021

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Køb, mangler og erstatning

Frederiksberg Kommune mod Orbital Systems AB, BS-36098/2018-SHR

15 nov 2021

Domsresumé

Retten i Aarhus

Dom afsagt i nævningesag omhandlende manddrab, forsøg på manddrab og grov vold

Retten i Aarhus har den 14. november 2021 i en nævningesag afsagt dom i en straffesag, hvor 3 mænd på 22, 26 og 27 år var tiltalt for manddrab, forsøg på manddrab samt grov vold, begået med stikvåben.

15 nov 2021

Domsresumé

Retten i Nykøbing F.

Dom i nævningesag om vold mod spædbarn

Retten i Nykøbing Falster har den 15. november 2021 med nævninger afsagt dom i en sag om vold mod et spædbarn i perioden fra den 12. marts 2021 til den 28. april 2021.

15 nov 2021

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom i sag om seksuelle krænkelser via sociale medier

V.L. S-2670-20

12 nov 2021

Domsresumé

Højesteret

Sagsomkostninger i afviste sager med stor sagsværdi

Ikke grundlag for at tilsidesætte landsrettens skønsmæssigt fastsatte sagsomkostninger i afviste sager med meget stor værdi

12 nov 2021

Domsresumé

Højesteret

Landsskatterettens og Skatteministeriets kompetence

Landsskatteretten havde med rette afvist klager over SKATs beslutninger, som ikke havde karakter af afgørelser i skatteforvaltningslovens forstand

12 nov 2021

Domsresumé

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om to vikarers rettigheder kunne ikke ankes til Højesteret