Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

21 jan 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Forbudssag om varemærkeret

BS-38462-2019. SPORTS GROUP DENMARK A/S mod WATERNLIFE ApS

20 jan 2020

Domsresumé

Retten i Holstebro

Efterskoleforstander idømt betinget fængsel

61-årig tidligere forstander for efterskole på Mors idømt betinget fængsel i 3 måneder med 80 timers samfundstjeneste for vold og blu-færdighedskrænkelse begået over for elever.

20 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende sammenlignende reklame kunne ikke ankes til Højesteret

20 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende erstatningsansvar kunne ikke ankes til Højesteret

20 jan 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Forældelse efter CMR-loven

BS-34762/2018-SHR. TRYG FORSIKRING A/S mod KUEHNE + NAGEL A/S

20 jan 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Kundeklausul ugyldig

BS-6713/2019-SHR. Jatesi Invest ApS og Copenhagen-Living ApS m.fl. mod Thomas Kjørnæs m.fl.

20 jan 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Dom i patentsag

BS-1446-2016-SHR. Jensen IP A/S mod SJOC RETAIL ApS

17 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Påbud om at nedlægge bestyrelseshverv i finansielle virksomheder

Adfærd udvist i anden ikke-finansiel virksomhed gav grund til at antage, at A ikke ville varetage sine bestyrelseshverv i to finansielle virksomheder på forsvarlig måde

17 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Om restkrav i henhold til kontrakt om køb af bil kunne anmeldes i dødsbo

Kreditgiver kunne ikke gøre restkrav gældende over for dødsbo efter tilbagelevering af bil

16 jan 2020

Domsresumé

Retten i Viborg

Advokat dømt for medvirken til forsøg på falsk forklaring i retten mm

Advokat dømt for medvirken til forsøg på falsk forklaring i retten, samt fradømt retten til at udøve advokatvirksomhed i 1 år fra endelig dom.

15 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Om fremlæggelse af sagkyndig erklæring

Psykologerklæring måtte anses for ensidigt indhentet og kunne ikke fremlægges som bevis

15 jan 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Dom om EF-design

BS-10241/2017-SHR. Thats Mine v/Mette Neerup Mariager mod Kidkii v/Anne-Lise Jensen og Misioo v/ Mateusz Skiba