Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

15 jan 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Nedlukning af valutapositioner

BS-38173/2018-SHR,BS-38566/2018-SHR. Saxo Bank A/S mod Sekkingstad AS - samt adcitationssag: Invento Kapitalforvaltning AS

14 jan 2020

Domsresumé

Retten i Nykøbing F.

Mand fra Møn dømt for drab på tidligere samlever

Retten i Nykøbing Falster har den 14. januar 2020 idømt en 59-årig mand 12 års fængsel for drab og usømmelig behandling af lig

14 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Om medvirken til ulovlig streaming

Anvisninger på en hjemmeside vedrørende en ulovlig streamingtjeneste udgjorde strafbar medvirken til ophavsretskrænkelser

14 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Om ændring af valg i selvangivelse

A ville have selvangivet lån anderledes, hvis han havde været klar over, at skattemyn­dig­hederne ikke ville godkende tab på bl.a. aktier som fradragsberettiget. A havde der­for krav på omvalg

14 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Om betaling af skønsmands honorar

A og B skulle afholde udgiften til honorar til skønsmand i forbindelse med isoleret bevisoptagelse

14 jan 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Korrektion af afregningspris

BS-1404/2016-SHR. WhoTrades Ltd. mod Saxo Bank A/S

10 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Om udlevering af lydoptagelse

Der var ikke grundlag for at udlevere lydoptagelse fra retsmøde

10 jan 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Krænkelse af ophavsret

BS-46669/2018-SHR og BS-24427/2019-SHR. PP Møbler ApS mod Bryggeriet Skive ApS og Knud Bjerre

09 jan 2020

Domsresumé

Retten i Herning

Frifindelse da sagen var dårligt oplyst

En 20-årig mand frifundet for flere forhold begået på et bosted i Ikast, da anklagemyndigheden ikke havde oplyst sagen tilstrækkeligt

09 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Om anklagemyndighedens frafald af kontraanke over for den ene af to tiltalte

Anklagemyndigheden var ikke som følge af ankefrafald over for en medtiltalt afskåret fra at påstå skærpelse i ankesagen mod T. Straffen fastsat til fængsel i 80 dage, der blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste

09 jan 2020

Domsresumé

Højesteret

Ansøgning om kæretilladelse ikke imødekommet

Der forelå ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde kæretilladelse

08 jan 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om kønslig forhold og samleje til et barn under 15 år - K 164/19

En 33 årig mand var af af Qaasuitsoq Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 30 dage for at have haft samleje med et barn under 15 år. Derudover blev han dømt til at betale en godtgørelse på kr. 10.000 til barnet. Den tiltalte ankede kredsrettens dom landsretten og nedlagde påstand om frifindelse.