Dit søgeresultat for ""

03 okt 2019

Domsresumé

Højesteret

Om opretholdelse af forvaring

03 okt 2019

Domsresumé

Højesteret

Om erstatningskrav i forbindelse med ransagning

01 okt 2019

Domsresumé

Højesteret

Om fremlæggelse af bilag med henblik på at stille supplerende spørgsmål...

01 okt 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

2 år - 2 måneders anbringelse i anstalt for indsmugling af hash - K 209/19

30 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Om ophørstidspunkt for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

26 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Om strafudmåling og rettighedsfrakendelse ved andet seksuelt forhold end..

26 sep 2019

Domsresumé

Retten i Herning

Dom i sag om brandstiftelse på erhvervsskole

25 sep 2019

Domsresumé

Vestre Landsret

Ulve-sagen fra Ulfborg

20 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Om foranstaltning uden længstetid

18 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Om strafudmåling og udvisning i sag om simpel vold

17 sep 2019

Domsresumé

Retten i Herning

En næsten 27-årig statsløs idømt ubetinget fængsel i 6 måneder

17 sep 2019

Domsresumé

Retten i Herning

Dom i sag om forsøg på manddrab begået med kniv