Dit søgeresultat for ""

10 dec 2020

Domsresumé

Retten i Esbjerg

6 års fængsel for ulovlig tvang og seksuelle krænkelser

10 dec 2020

Domsresumé

Retten i Esbjerg

Skyldkendelse i sag om seksualkrænkelser af drenge på Snapchat

10 dec 2020

Domsresumé

Retten i Aarhus

4 unge mænd frifundet i nævningesag

09 dec 2020

Domsresumé

Højesteret

Anbringelse på psykiatrisk hospital uden længstetid for vold og grov vold

09 dec 2020

Domsresumé

Den Særlige Klageret

Kendelse 9. december 2020

08 dec 2020

Domsresumé

Højesteret

Ændring af grundlaget for skattemæssigt tab uden for de ordinære frister

08 dec 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Ikke forbud mod salg af sofa

07 dec 2020

Domsresumé

Højesteret

Om fritagelse for at betale erhvervsaffaldsgebyr

07 dec 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Blodtransfusion foretaget på bevidstløs patient, der var Jehovas Vidne

07 dec 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Skade ved landevejstransport

07 dec 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Utilbørlige udsagn mv.

04 dec 2020

Domsresumé

Højesteret

Om forrentningstidspunkt for krav som følge af lægemiddelskade