Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

03 maj 2024

Domsresume

Højesteret

Ikke retlig interesse

Landmænd have ikke retlig interesse i spørgsmålet om gyldigheden af en række regler vedrørende bl.a. beskyttelse af grundvandet i Danmark

03 maj 2024

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Forbudsretlig passivitet

DANSK GUMMI INDUSTRI A/S mod POLYTECH A/S, Sag: BS-53342/2023-SHR

02 maj 2024

Domsresume

Tinglysningsretten

Angivelse af køber – køb til fællesareal

V.L.K af 1. maj 2024 V.L. B-0131-24 (24-09218).

01 maj 2024

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes - K 039/24

En 31 årig mand blev ved Qaasuitsoq kredsret idømt anbringelse i Anstalten for domfældte i 60 dage for ved uanstændigt forhold at have krænket blufærdigheden hos en pige, født den 19. maj 2012, idet tiltalte førte pigens hånd hen til sin penis samt at have krænket blufærdigheden hos en anden pige.

30 apr 2024

Domsresume

Retten i Lyngby

Lejer dømt til at flytte på grund af støjende adfærd

Sagen drejede sig om berettigelsen af at opsige et lejemål med henvisning til den støjende adfærd, der hidrørte fra lejers barn, som var infantil autist.

30 apr 2024

Domsresume

Retten i Lyngby

Bøde på 1,5 mio. kr. for overtrædelse af markedsføringsloven

Retten i Lyngby har den 30. april 2024 straffet EasyPark A/S for mangelfulde oplysninger om gebyrer ved brug af parkeringsappen EasyPark.

30 apr 2024

Domsresume

Højesteret

Frakendelse af indfødsret

Kvinde, der var dømt for at fremme virksomheden for Islamisk Stat, blev frakendt dansk indfødsret, men ikke udvist

30 apr 2024

Domsresume

Højesteret

Ikke afslag i købesummen ved køb af ejerlejlighed

Mangler ved badeværelse gav ikke grundlag for afslag i købesummen

30 apr 2024

Domsresume

Østre Landsret

Dom i sag om dobbeltdrab og drabsforsøg

Et nævningeting i Østre Landsret har den 30. april 2024 fundet fem tiltalte skyldige i to drab og et drabsforsøg og idømt dem alle fængsel på livstid. To af de tiltalte blev endvidere udvist af Danmark.

29 apr 2024

Domsresume

Københavns Byret

Dom i sag om gyldigheden af en afgørelse fra Natur- og Miljø-klagenævnet

Københavns Byret har den 29. april 2024 frifundet Planklagenævnet i en sag, der drejer sig om indretningen af Field´s stormagasin i butikscentret Field´s i Ørestaden på Amager.

29 apr 2024

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Forbud mod brug af etiket

The Absolut Company AB mod Spritfabrikken Danmark ApS m.fl. (2), BS-26618/2023-SHR

26 apr 2024

Domsresume

Retten i Horsens

Dom i nævningesag

Anbringelse på psykiatrisk afdeling for vold mod politibetjent og læge