Dit søgeresultat for ""

28 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om overtrædelse af færdselsloven - K 143/19

28 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

40 dages anstaltsanbringelse for deling af videoer med samleje - K 090/19

28 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Bøde og ubetinget frakendelse af førerretten - K 075/19

27 aug 2019

Domsresumé

Tinglysningsretten

Afvist sletning af udlæg efter TL § 20

27 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Ikke hjemmel til søgsmålsfrist

27 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Bevislempelse for årsagssammenhæng i patientskadesag

27 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Om overtrædelse af indrejse- og opholdsforbud

27 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

9 måneders anstaltsanbringelse for medvirken til indsmugling - K 135/19

23 aug 2019

Domsresumé

Retten på Bornholm

39-årig mand idømt 7 års fængsel for besiddelse af narko til videresalg

21 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Kommune havde handlet ansvarspådragende ved at undlade at opslå ledige ...

21 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a

19 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Bortvisning var uberettiget