Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

06 dec 2019

Domsresumé

Retten i Herning

Domfældelse for grov vold i nævningesag

Domfældelse for grov vold i nævningesag og frifindelse for at volden var foregået under særdeles skærpende omstændigheder

06 dec 2019

Domsresumé

Retten i Herning

Dom angående en udvist kriminel udlændings særlig grove overtrædelser

Dom i sag angående en udvist kriminel udlændings særlig grove overtrædelser af melde-, opholds- og underretningspligt på Kærshovedgård.

06 dec 2019

Domsresumé

Højesteret

Om våbenbesiddelse på bopæl og udvisning

Besiddelse af et oversavet jagtgevær med tilhørende ammunition på bopælen var ikke omfattet af straffelovens § 192 a

04 dec 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om kønslig omgang med et barn - K 246/19

En 47-årig mand var i kredsretten idømt 7 års anstaltsanbringelse for at have voldtaget sin ene steddatter igennem en årrække, lige som han havde fået to børn med hende.

04 dec 2019

Domsresumé

Retten i Hillerød

Domme på 10 og 9 år for våben- og narkokriminalitet

Den 42-årige mand fra Skævinge og den 39-årige mand fra Hvidovre, som den 3. december 2019 blev fundet skyldige i våben- og narkokriminalitet, blev ved rettens dom senere samme dag idømt fængsel i henholdsvis 10 år og 9 år.

04 dec 2019

Domsresumé

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende forsikringskrav kunne ikke ankes til Højesteret

04 dec 2019

Domsresumé

Højesteret

Sagsomkostninger ophævet i sag om krav i forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold

Ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger for byret og landsret til den anden part i sag om krav i forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold

03 dec 2019

Domsresumé

Retten i Hillerød

Skyldkendelse i nævningesag om våben og kokain i Skævinge

Et nævningeting ved Retten i Hillerød har fundet en 42-årig mand fra Skævinge og en 39-årig mand fra Hvidovre skyldige i besiddelse af 12 ”skarpe” gaspistoler, to revolvere og 3 kilo kokain mv.

02 dec 2019

Domsresumé

Retten i Næstved

Mandlig lærer idømt fængsel for bl.a. flere voldtægter

Domsresumé

02 dec 2019

Domsresumé

Højesteret

Om sagsomkostninger ved adcitation

En adciteret havde i særlig grad givet anledning til sagsanlæg. Han blev derfor ikke tilkendt sagsomkostninger, selvom han blev frifundet i sin del af sagen.

29 nov 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom voldtægt af et barn - K 175/19

Den 60 årige mand var i kredsretten idømt anstaltsanbringelse i 2 år for at have voldtaget et barn på 7 år. Endvidere blev han dømt til at betale 80.000 kr. til forurettede. Kredsrettens dom var anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

29 nov 2019

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom i sag om knivstik på diskotek i Herning

Dom i sag om knivstik på diskotek i Herning