Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

25 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om indgivelse af kæreskrift

Kæreskrift var ikke indgivet rettidigt

25 feb 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Båd dækket af kaskoforsikring

Sag BS-24807/2018-SHR Bay Bay ApS mod Søassurancen Danmark A/S

25 feb 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Om kaskoforsikring af husbåd

Sag BS-24807/2018-SHR. Bay Bay ApS mod Søassurancen Danmark A/S

24 feb 2020

Domsresumé

Københavns Byret

Kendelse i sag om udlevering til Letland

Københavns Byret har den 24/2-2020 bestemt, at en lettisk statsborger skal udleveres til Letland.

24 feb 2020

Domsresumé

Retten i Holstebro

Behandlingsdom for vold, grov vold, hær-værk og overtrædelse af tilhold

50-årig mand idømt behandlingsdom for vold, grov vold, hærværk og overtrædelse af tilhold begået mod flere personer i en lille by ved Lemvig.

24 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Retlig interesse i konkursbegæring

Betydelige månedlige betalinger til bl.a. ægtefællens ejendom bevirkede, at omstødelige dispositioner ikke kunne udelukkes at foreligge, hvorfor der forelå fornøden retlig interesse

24 feb 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Om valutahandel EUR/CHF

BS-4220/2018-SHR. Censeo Consulting Gmbh m. fl. mod SAXO BANK A/S

21 feb 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om hærværk, indbrudstyveri og brandstiftelse - K007/19

To 17 årige blev i kredsretten dømt for flere tilfælde af indbrud og hærværk. De blev også dømt for at have sat ild på en ejendom. Da ilden spredte sig, fik ejendommen omfattende skader

21 feb 2020

Domsresumé

Retten i Herning

Ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder

Dom i sag om ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder efter straffelovens § 192 a

21 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om kære efter kærefristens udløb og sagsomkostninger

Der var undtagelsesvist grundlag for at admittere et kæremål, selv om kærefristen var overskredet

21 feb 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Varemærkeret til ‘Focus’

BS-40894/2019-SHR. Focus Advokater P/S mod Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

21 feb 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Om swapaftaler og forældelse

BS-67/2014-SHR. Haderslev Kommune mod Nordea Danmark filial af Nordea Bank Abp, Finland m. fl.