Dit søgeresultat for ""

08 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Tilbageholdelse af leaset lastbil var i overensstemmelse med ...

05 aug 2019

Domsresumé

Retten på Færøerne

Dom om salg av cigaretter på facebook

05 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om rettighedsfrakendelse af slædehunde - K 097/19

02 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse for deling af børneporno stadfæstet - K 117/19

19 jul 2019

Domsresumé

Højesteret

Fortsat frihedsberøvelse af udlænding var uberettiget

19 jul 2019

Domsresumé

Højesteret

Bindende proceserklæring

12 jul 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i Atea sagen

10 jul 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

To mænd idømt 1 års anstaltsanbringelse for groft hæleri - K 116/19

05 jul 2019

Domsresumé

Retten i Holstebro

Dømt til forvaring

04 jul 2019

Domsresumé

Vestre Landsret

Lærer dømt for vold mod elever.

01 jul 2019

Domsresumé

Højesteret

Om lejeforhøjelse i uopsigeligt lejemål

28 jun 2019

Domsresumé

Højesteret

Om mellemkommunal refusion