Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

20 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Oplysninger var ikke ulovligt tilvejebragt bevis i strid med forbuddet mod selvinkriminering

Socialrådgiver havde ikke pligt til at vejlede om forbuddet mod selvinkriminering, og oplysninger fremkommet under dennes hjemmebesøg var derfor ikke ulovligt tilvejebragt bevis

18 feb 2020

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i sag vedr. grov bedrageri begået mod blandt andet Socialstyrelsen

KB har den 18/2-2020 kendt en 65-årig skyldig i blandt andet omfattende bedrageri begået mod Socialministeriet og Socialstyrelsen i årene 1993 – 2018

18 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om straf for overtrædelse af meldepligt

Påbud om meldepligt over for en kriminel udvist udlænding var ikke uproportionalt

18 feb 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Ikke midlertidigt forbud

Sag BS-37578/2019-SHR Essential Pharma Limited mod Orifarm A/S

18 feb 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Parallelimport og varemærkeret

BS-37578/2019-SHR. Essential Pharma Limited mod Orifarm A/S

17 feb 2020

Domsresumé

Retten i Lyngby

Skattepligt ved frigørelse for restgæld

Retten i Lyngby har den 17. februar 2020 afsagt dom i en sag mellem Skatteministeriet og en deltager (kommanditist) i et kommanditselskab.

17 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om rapporter som bevismidler under straffesag

En række rapporter, som var udarbejdet af ansatte i politi og anklagemyndighed, kunne benyttes som bevismidler under straffesag

14 feb 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Fortsat varetægtsfængsling af lettisk statsborger

Østre Landsret har den 14. februar 2020 afsagt kendelse i en sag om fortsat varetægtsfængsling af en lettisk statsborger, der er begæret udleveret til strafforfølgning i Sydafrika for bl.a. børnebortførelse.

14 feb 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Dom om landevejstransport

BS-8503/2019-SHR. Lantmännen Cerealia A/S mod Tommy Nygaard

14 feb 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Godstransport. Trafikuheld

BS-9876/2017-SHR. Chubb European Group Ltd mod Schenker Sp.z.o.o. og GT-Trans Tomasz Glab

13 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Skattekrav var ikke forældet

Forældelsesfristen for et skattekrav var afbrudt ved underskrivelsen af en boopgørelse, som blev sendt til skattemyndighederne

13 feb 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Overtrædelse af forbud mod at offentliggøre bog

Østre Landsret har den 13. februar 2020 afsagt dom i en straffesag om overtrædelse af et forbud udstedt af byretten imod offentliggørelse af en bog om PET’s arbejde.