09 jul 2021

Nyhed

Tinglysningsretten

Kladder slettes pr. 1. august 2021

24 jun 2021

Nyhed

Tinglysningsretten

Købesum ved flere adkomstdokumenter angående et samlet ejerskifte

21 jun 2021

Nyhed

Tinglysningsretten

Rettelser og forbedringer i Den Digitale Tingbog

07 jun 2021

Nyhed

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten får ny præsident

26 apr 2021

Domsresumé

Tinglysningsretten

Udlæg kunne ikke slettes efter tinglysningslovens § 20 stk. 1 eller stk. 2

26 apr 2021

Domsresumé

Tinglysningsretten

Servitut, der kun forpligtede aktuel ejer

30 mar 2021

Nyhed

Tinglysningsretten

Hotline

26 mar 2021

Domsresumé

Tinglysningsretten

Ejerpantebrev kunne ikke slettes efter tinglysningslovens § 20

25 mar 2021

Domsresumé

Tinglysningsretten

Matrikulær ændring – rettighedsopgør

22 mar 2021

Nyhed

Tinglysningsretten

Rettelser og forbedringer i Den Digitale Tingbog

03 feb 2021

Domsresumé

Tinglysningsretten

Sletning af udlæg iht. tinglysningslovens § 20

14 jan 2021

Nyhed

Tinglysningsretten

Hotline er lukket foreløbigt indtil tirsdag den 6. april

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11