Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

15 jan 2021

Tinglysningsretten

Erhvervelseslov – gave

V.L.K. af 22 september 2010 V.L.B.-1789-10 (8206.2010.108).

Tinglysningsretten havde tinglyst et skøde med frist efter erhvervelsesloven.

Køber, der ikke havde bopæl i Danmark, erhvervede ejendommen delvis ved gave. Køber havde afgivet erklæring efter erhvervelseslovens § 2, men da hele købesummen ikke var gave, stadfæstede landsretten afgørelsen.