Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

06 okt 2011

Tinglysningsretten

Navneændring. Offentliggjort i UfR 2012.339V

Dom afsagt: 6. oktober 2011

V.L.K. af 6. oktober 2011 V.L.B.-1809-11 (8206.2011.109)

Tinglysningsretten havde afvist at notere navneændring – Anden Adkomst – i et tilfælde, hvor en andelsforening, der var tinglyst som adkomsthaver på en ejendom, var opløst, og ejerskabet af ejendommen var overgået til de to (tilbageværende) andelshavere.

Efter Tinglysningsrettens opfattelse var der ikke tale om en navneændring, men om et ejerskifte, hvilket krævede anmeldelse af et adkomstdokument i form af skøde.

Landsretten stadfæstede afgørelsen i henhold til grundene.