Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Landbrug – Andelsboligforeningsloven

V.L.K. af 16. november 2011 V.L.B.-2384-11 (8206.2011.148)

Tinglysningsretten havde den 13. september 2011 tinglyst et skøde på en landbrugsejendom med frist til afgivelse af erklæring iht. lov nr. 1716/2010 om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Ved skødet solgte den ene af de to daværende ejere vedkommendes ideelle andel af ejendommen til tredjemand.

Tinglysningsretten lagde ved fremsendelse til landsretten til grund, at der ikke i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber er anført noget om, at landbrugsejendomme er undtaget fra lovens anvendelsesområde.

Landsretten stadfæstede afgørelsen i henhold til grundene.