Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Stedfæstelse ved rids og GML-fil – Tinglysningsbekendtgørelsens § 28

V.L.K. af 4. marts 2011 V.L. B-2909-10 (8206.2010.89)

Tinglysningsretten havde afvist at tinglyse en servitut om brugsret og vedligeholdelsespligt mv. til nogle tagterrasser på grund af manglende rids og GML-fil.

Tinglysningsretten anførte i sin afgørelse, at det følger af tinglysningsbekendtgørelsen § 28 stk. 1, at nye servitutter, der skal stedfæstes geografisk på ejendommen, skal stedfæstes, og at anmeldelsen til tinglysning skal være vedhæftet et rids og en GML-fil med beskrivelse af stedfæstelsen.

Landsretten fastslog, at servitutten om brugsret og vedligeholdelsespligt mv. til tagterrasser kunne stedfæstes, og at der ikke var grundlag for at nå frem til at reglerne i tinglysningsbekendtgørelsens § 28 ikke skulle gælde for den pågældende servitut.