Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

TL § 20

V.L.K. af 27. april 2011 V.L.B.-0910-11 (8206.2011.55)

Tinglysningsretten har afvist at slette pantebrev på kr. 50.000 efter tinglysningslovens § 20 på grund af pantebrevets størrelse.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse, navnlig henset til pantebrevets hovedstol på 50.000.