Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Svar via kontaktformularen

V.L.K. af 12. september 2011 V.L.B.-2158-11 (8206.2011.141)

Et sæt vedtægter blev anmeldt til tinglysning den 10. juni 2011. Vedtægterne blev den 5. juli 2011 tinglyst med frist til den 1. september 2011.

Landsretten udtalte bl.a., at Tinglysningsretten, ved en besvarelse den 15. august 2011 på en henvendelse fra kærende via kontaktformularen, ikke havde truffet en afgørelse i sagen. Kærefristen udløb to uger efter, at tinglysningen med frist blev fremsendt til kærende, jf. tinglysningslovens § 36. Tinglysningsretten havde modtaget kæreskriftet den 25. august 2011, og kæremålet var derfor iværksat for sent. Landsretten bemærkede endvidere, at der ikke var givet tilladelse til kære efter kærefristens udløb.