Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

03 aug 2022

Tinglysningsretten

Debitorskifte på vedtægter lyst pantstiftende

V.L.K af 28. januar 2012 V.L. B-2489-12 (8206.2012.81).

Kæremålet vedrørte bl.a. hvorvidt Tinglysningsretten kan tinglyse påtegning på en vedtægt tinglyst pantstiftende uden ejerforeningens samtykke/vedtægtsændring.

Det fremgik af vedtægten, som var tinglyst pantstiftende, at de konkrete ejere af ejerlejlighederne var debitorer.

Ejer af en af ejerlejlighederne påtegnede nu den pantstiftende vedtægt om debitorskifte, således at ejer udtrådte som debitor med navn og cpr-nummer og erstattedes af ”den til enhver tid værende ejer af ejerlejligheden.

Landsretten bemærker, at vedtægterne ikke er et dokument, som er oprettet mellem en panthaver og en debitor, og den enkelte ejerlejlighedsejer kan derfor ikke ensidigt foretage ændringer i dokumentet, således at den pantstiftende del af vedtægterne har en anden ordlyd på en enkelt ejerlejlighed, og stadfæstede med denne begrundelse, at anmeldelsen blev afvist.