Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

12 feb 2012

Tinglysningsretten

Udækket ejerpantebrev efter tvangsauktion

Dom afsagt: 12. februar 2012

V.L.K. af 12. februar 2012 V.L.B.-3090-12 (8206.2012.98)

Tinglysningsretten havde afvist at tinglyse en transport af et udækket ejerpantebrev efter tvangsauktion, hvor kun auktionskøber havde skrevet under.

Landsretten stadfæstede afgørelsen, da auktionskøber ikke derved havde fået ejerpantebrevet tiltransporteret.

Procesbevillingsnævnet har den 14. maj 2013 givet tredjeinstansbevilling.