Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Udækket ejerpantebrev efter tvangsauktion

V.L.K. af 12. februar 2012 V.L.B.-3090-12 (8206.2012.98)

Tinglysningsretten havde afvist at tinglyse en transport af et udækket ejerpantebrev efter tvangsauktion, hvor kun auktionskøber havde skrevet under.

Landsretten stadfæstede afgørelsen, da auktionskøber ikke derved havde fået ejerpantebrevet tiltransporteret.

Procesbevillingsnævnet har den 14. maj 2013 givet tredjeinstansbevilling.