Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Opdeling af bygningsblad

V.L.K. af 21. juni 2012 V.L.B.-1050-12 (8206.2012.28)

Tinglysningsretten afviste den 27. marts 2012 en anmeldelse om oprettelse af et særskilt ejendomsblad for en bygning på lejet grund med den begrundelse at en bygning, hvor for der allerede er oprettet bygningsblad, ikke kan opdeles i 2 bygningsblade. Bygningerne, som bygningsbladet omfattede, var beliggende på hvert sit matrikelnummer, og bygningsbladet var behæftet med pantegæld.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse idet ”det i hvert fald ikke på det foreliggende grundlag er muligt at oprette bygningsblad for hvert matr.nr.”