Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Ejerlejlighed videreopdelt fra fællesareal

V.L.K. af 3. juli 2012 V.L.B.-1542-12 (8206.2012.45)

Tinglysningsretten imødekom den 18. maj 2012 en anmeldelse fra en landinspektør om videreopdeling af en ejendom med yderligere 2 ejerlejligheder af arealer, der hidtil havde været fælles loftsarealer. Der var ikke tinglyst skøde til tredjemand vedrørende de to kommende ejerlejligheder. Tinglysningsretten anførte derfor alle de aktuelle ejere af de eksisterende ejerlejligheder som adkomsthavere på de 2 nye ejerlejligheder, idet de efter ejerlejlighedslovens § 2, stk. 1, ejer fællesarealerne sammen.

Ejerforeningen kærede afgørelsen, idet den ville anføres som rette adkomsthaver.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse.